Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zdzisław Guzikowski, Stanisława Szczepaniak
Wpływ sposobu uprawy na liczbę i jakość młodych roślin santoliny cyprysikowatej (Santolina chamaecyparissus L.) po przezimowaniu
Streszczenie.

W trzech cyklach badań: w latach 2005/06, 2006/07 i 2007/08, w nieogrzewanym tunelu foliowym oceniano wzrost młodych roślin santoliny cyprysikowatej w zależności od terminu ukorzeniania sadzonek i użytych do uprawy pojemników. Młode rośliny uzyskane z sadzonek ukorzenianych 16 sierpnia i 16 września każdorazowo sadzono 16 listopada do różnych pojemników i uprawiano do 8 maja następnego roku. Do uprawy wykorzystano palety wielootworowe, doniczki celulozowe, doniczki plastikowe. W maju po 8-9 miesiącach uprawy określono liczbę roślin po przezimowaniu oraz ich jakość. Rodzaj pojemników użytych do uprawy, jak i wiek młodych roślin nie miały istotnego wpływu na przezimowanie. Najlepszej jakości rośliny – wysokie, z dużą liczbą pędów uzyskano z uprawy w doniczkach plastikowych.

Słowa kluczowe: Santolina chamaecyparissus L., rodzaj pojemników, termin ukorzeniania sadzonek
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_53.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Guzikowski, Zdzisław, and Stanisława Szczepaniak. "Wpływ sposobu uprawy na liczbę i jakość młodych roślin santoliny cyprysikowatej (Santolina chamaecyparissus L.) po przezimowaniu." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #53.
APA Zdzisław Guzikowski, Stanisława Szczepaniak (2013). Wpływ sposobu uprawy na liczbę i jakość młodych roślin santoliny cyprysikowatej (Santolina chamaecyparissus L.) po przezimowaniu. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #53
ISO 690 GUZIKOWSKI, Zdzisław, SZCZEPANIAK, Stanisława. Wpływ sposobu uprawy na liczbę i jakość młodych roślin santoliny cyprysikowatej (Santolina chamaecyparissus L.) po przezimowaniu. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #53.
Adres do korespondencji:
Zdzisław Guzikowski
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: jagaszcz@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.09.2013