Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Daniel Gebler, Krzysztof Szoszkiewicz, Sebastian R. Bielak
Zróżnicowanie warunków hydromorfologicznych rzek w skali zlewni nizinnej i górskiej
Streszczenie.

Charakter koryta rzecznego, obok parametrów chemicznych wody, jest jednym z głównych czynników kształtujących występowanie i rozwój flory i fauny wodnej. Heterogenne pod względem występowania naturalnych form i elementów morfologicznych siedlisko wykazuje duży potencjał osiedlania się różnych organizmów. Niniejsza praca skupia się na przedstawieniu zróżnicowania siedlisk rzecznych w zależności od typu wysokościowego zlewni. Materiał do analiz pochodził z badań prowadzonych w zlewni rzeki Wel (rzeka nizinna) w roku 2009 oraz w zlewni Skawicy (rzeka górska) w roku 2011. Wykazano różnice w charakterystyce cieków zlewni nizinnej i górskiej, m.in. typy przepływów oraz substrat dna. Analizy czynnikowe wskazały zdrzewnienia i elementy im towarzyszące jako główny czynnik różnicujący warunki siedliskowe w ciekach badanych zlewni. Przepływy i materiał korytowy w mniejszym stopniu różnicują środowisko cieków górskich niż nizinnych. Stan hydromorfologiczny został wskazany dopiero jako trzeci czynnik różnicujący siedlisko dla organizmów.

Słowa kluczowe: zlewnia rzeczna, hydromorfologia, ocena rzek, metoda River Habitat Survey
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_50.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gebler, Daniel, et al. "Diversity of hydromorphological conditions of rivers in the lowland and mountain catchment scale." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #50.
APA Daniel Gebler1, Krzysztof Szoszkiewicz1, Sebastian R. Bielak2 (2013). Diversity of hydromorphological conditions of rivers in the lowland and mountain catchment scale. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #50
ISO 690 GEBLER, Daniel, SZOSZKIEWICZ, Krzysztof, BIELAK, Sebastian R.. Diversity of hydromorphological conditions of rivers in the lowland and mountain catchment scale. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #50.
Adres do korespondencji:
Daniel Gebler
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 wejście C
60-649 Poznań
Poland
e-mail: dgebler@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 9.09.2013