Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Magdalena Gryzińska, Magdalena Krauze
Zawartość makropierwiastków w surowicy krwi kur rasy polbar w zależności od płci i wieku
Streszczenie.

Badania przeprowadzono na kurach objętych ochroną zasobów genetycznych rasy polbar (100 sztuk – 50 kurek i 50 kogutków). W 8., 12., i 18. tygodniu życia ptaków pobrano krew w celu oznaczenia zawartości składników mineralnych (Ca, Na, K i Mg) w osoczu krwi. Celem pracy była ocena wpływu płci i wieku kur rasy polbar na poziom wapnia, sodu, potasu i magnezu w surowicy krwi. Stężenie makropierwiastków było zróżnicowane w poszczególnych grupach wiekowych. Większe średnie stężenie wapnia, magnezu i sodu z trzech badanych okresów uzyskano u kogutów, natomiast u kur odnotowano większe wartości stężenia potasu. Dla żadnego z badanych pierwiastków nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy kurami a kogutami. Poziomy stężeń makroelementów w surowicy krwi skonsolidowanej genetycznie rasy kur posłużyć mogą jako wartości referencyjne dla drobiu.

Słowa kluczowe: kura, polbar, krew, wapń, sód, potas, magnez
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt3/art_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gryzińska, Magdalena, and Magdalena Krauze. "Zawartość makropierwiastków w surowicy krwi kur rasy polbar w zależności od płci i wieku." Nauka Przyr. Technol. 7.3 (2013): #43.
APA Magdalena Gryzińska1, Magdalena Krauze2 (2013). Zawartość makropierwiastków w surowicy krwi kur rasy polbar w zależności od płci i wieku. Nauka Przyr. Technol. 7 (3), #43
ISO 690 GRYZIńSKA, Magdalena, KRAUZE, Magdalena. Zawartość makropierwiastków w surowicy krwi kur rasy polbar w zależności od płci i wieku. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.3: #43.
Adres do korespondencji:
Magdalena Gryzińska
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
Poland
e-mail: magdalena.gryzinska@ up.lublin.p
Zaakceptowano do druku: 24.06.2013