Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Tomkowiak, Dorota Weigt, Zbigniew Broda, Sylwia Mikołajczyk, Alicja Szabelska, Joanna Zyprych, Idzi Siatkowski
Analiza związku pomiędzy podobieństwem genetycznym a fenotypowym mutantów kwiatostanu lucerny
Streszczenie.

W doświadczeniu poszukiwano zależności pomiędzy podobieństwem obserwowanym na poziomie molekularnym a podobieństwem fenotypowym mutantów kwiatostanu lucerny. Określenie powyższych zależności pozwoliłoby na ocenę modyfikującego wpływu środowiska na ekspresję informacji genetycznej zawartej w DNA rośliny. Wykonano analizy skupień, w których wykorzystano aglomeracyjne algorytmy hierarchiczne, oraz wyznaczono wartości miar podobieństwa, które następnie porównano, stosując współczynnik Spearmana i test Mantela. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że grupy wyróżnione z wykorzystaniem markerów molekularnych nie znajdują odzwierciedlenia w obserwowanej zmienności cech morfologicznych. Otrzymane wyniki wskazują więc na brak istotnych zależności pomiędzy podobieństwem genetycznym a fenotypowym badanych mutantów lucerny oraz są dowodem na istnienie interakcji pomiędzy genotypem a środowiskiem.

Słowa kluczowe: lucerna, podobieństwo genetyczne, podobieństwo fenotypowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt3/art_34.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tomkowiak, Agnieszka, et al. "Analiza związku pomiędzy podobieństwem genetycznym a fenotypowym mutantów kwiatostanu lucerny." Nauka Przyr. Technol. 7.3 (2013): #34.
APA Agnieszka Tomkowiak1, Dorota Weigt1, Zbigniew Broda1, Sylwia Mikołajczyk1, Alicja Szabelska2, Joanna Zyprych2, Idzi Siatkowski2 (2013). Analiza związku pomiędzy podobieństwem genetycznym a fenotypowym mutantów kwiatostanu lucerny. Nauka Przyr. Technol. 7 (3), #34
ISO 690 TOMKOWIAK, Agnieszka, et al. Analiza związku pomiędzy podobieństwem genetycznym a fenotypowym mutantów kwiatostanu lucerny. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.3: #34.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Tomkowiak
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: agatom@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.05.2013