Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Joanna Jordanowska, Monika Jakubus
Ładunki zanieczyszczeń oraz efektywność oczyszczania ścieków komunalnych z rejonu Wrześni na przestrzeni lat
Streszczenie.

Celem badań było określenie ładunku zanieczyszczeń w komunalnych ściekach oraz efektywności ich oczyszczania przez mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków mieszczącą się we Wrześni w województwie wielkopolskim. Oceny dokonano na podstawie danych z 11 lat (2001-2011) pracy tej oczyszczalni. Analizie podlegały następujące wskaźniki zanieczyszczeń: biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), zawiesiny ogólne, azot całkowity, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że w latach badań w ściekach poziom większości zanieczyszczeń podlegał wzrostowi. Szczególnie dotyczyło to zawiesin ogólnych, BZT5, amoniaku oraz fosforu ogólnego. Niezależnie od takich tendencji efektywność oczyszczania ścieków w badanym okresie była zadowalająca. Współczynniki redukcji zanieczyszczeń uśrednione dla lat badań 2001-2011 wynosiły: dla zawiesin ogólnych – 94%, dla BZT5 – 99%, dla azotu całkowitego – 84%, dla azotu amonowego – 99% oraz fosforu ogólnego – 86%. Ponadto wykazano, że całkowita zawartość azotu w ściekach oczyszczonych była determinowana ilością azotanów w tych ściekach, natomiast w ściekach surowych stężenie tego parametru zależało od koncentracji azotu amonowego.

Słowa kluczowe: ścieki komunalne, efekt oczyszczania, ładunek zanieczyszczeń
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt3/art_32.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jordanowska, Joanna, and Monika Jakubus. "Ładunki zanieczyszczeń oraz efektywność oczyszczania ścieków komunalnych z rejonu Wrześni na przestrzeni lat." Nauka Przyr. Technol. 7.3 (2013): #32.
APA Joanna Jordanowska1, Monika Jakubus2 (2013). Ładunki zanieczyszczeń oraz efektywność oczyszczania ścieków komunalnych z rejonu Wrześni na przestrzeni lat. Nauka Przyr. Technol. 7 (3), #32
ISO 690 JORDANOWSKA, Joanna, JAKUBUS, Monika. Ładunki zanieczyszczeń oraz efektywność oczyszczania ścieków komunalnych z rejonu Wrześni na przestrzeni lat. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.3: #32.
Adres do korespondencji:
Joanna Jordanowska
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni
ul. Miłosławska 8
62-300 Września
Poland
e-mail: jordanoo@poczta.onet.pl
Zaakceptowano do druku: 29.05.2013