Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Monika Kędzierska-Matysek, Zygmunt Litwińczuk, Natalia Koperska, Joanna Barłowska
Zawartość makro- i mikroelementów w miodach pszczelich z uwzględnieniem odmiany oraz kraju pochodzenia
Streszczenie.

W sieci detalicznej wschodniej Polski w 2012 roku zakupiono 46 prób miodów pszczelich: spadziowego ze spadzi iglastej (8), wielokwiatowego (8), gryczanego (12), lipowego (9) i akacjowego (9). Produkty te pochodziły z Polski (25 prób) oraz UE i spoza UE (21 prób). Zawartość K, Ca, Na, Mg, Fe i Zn oznaczono spektrometrem AA 240FS firmy Varian, stosując technikę płomieniową. Zawartość Cu i Mn oznaczono techniką grafitową na aparacie AA 240Z tej samej firmy. Pomiędzy poszczególnymi próbkami wykazano duże rozbieżności w zawartości składników mineralnych, co było prawdopodobnie związane z ich odmiennym pochodzeniem botanicznym. Oceniane miody charakteryzowały się największą zawartością potasu, który stanowił 82% wszystkich badanych pierwiastków w miodach z Polski i 77% w miodach z innych krajów. Wykazano istotne różnice odmianowe w zawartości K (p ≤ 0,01) oraz Na, Ca, Mn i Cu(p ≤ 0,05). Stwierdzono istotny (p ≤ 0,05) wpływ kraju pochodzenia miodu na zawartość sodu, która wynosiła 58,7 mg/kg w miodach polskich i 114,5 mg/kg w miodach z innych krajów. W odniesieniu do interakcji odmiany i kraju pochodzenia istotną zależność wykazano tylko dla zawartości wapnia (p ≤ 0,05). Miody zakupione w sieci detalicznej wschodniej Polski spełniają (z wyjątkiem jednej próby) wymagania dotyczące dopuszczalnego limitu zanieczyszczenia miedzią i cynkiem.

Słowa kluczowe: miody pszczele, makroelementy, mikroelementy, kraj pochodzenia
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt3/art_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kędzierska-Matysek, Monika, et al. "Zawartość makro- i mikroelementów w miodach pszczelich z uwzględnieniem odmiany oraz kraju pochodzenia." Nauka Przyr. Technol. 7.3 (2013): #31.
APA Monika Kędzierska-Matysek1, Zygmunt Litwińczuk2, Natalia Koperska2, Joanna Barłowska1 (2013). Zawartość makro- i mikroelementów w miodach pszczelich z uwzględnieniem odmiany oraz kraju pochodzenia. Nauka Przyr. Technol. 7 (3), #31
ISO 690 KęDZIERSKA-MATYSEK, Monika, et al. Zawartość makro- i mikroelementów w miodach pszczelich z uwzględnieniem odmiany oraz kraju pochodzenia. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.3: #31.
Adres do korespondencji:
Monika Kędzierska-Matysek
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
Poland
e-mail: monikakedzierskamatysek@poczta.onet.pl
Zaakceptowano do druku: 15.05.2013