Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Leszek Bednorz, Łukasz Myczko, Ilona Wysakowska
Zróżnicowanie genetyczne populacji jarzębu brekinii (Sorbus torminalis (L.) Crantz) w Nadleśnictwie Krzyż
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań nad zróżnicowaniem genetycznym populacji jarzębu brekinii w Nadleśnictwie Krzyż w kontekście jej wykorzystania w programie ochronyi restytucji tego gatunku realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pilew latach 2010-2013. Dwadzieścia drzew brekinii rosnących na terenie Leśnictwa Dębina poddano badaniom elektroforetycznym, analizując zmienność sześciu loci enzymatycznych; pięć loci (MDH-B, ME-A, 6PGD-B, ADH-B, PGM-A) okazało się polimorficznych, a tylko jeden locus (PGM-B) był monomorficzny. Poziom zróżnicowania i struktura genetyczna analizowanej populacji jarzębu brekinii uzasadnia celowość włączenia jej do programu ex situ jako źródła materiału rozmnożeniowego.

Słowa kluczowe: drzewa, Sorbus torminalis, zmienność genetyczna, zasoby genowe, ochrona ex situ
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt3/art_30.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bednorz, Leszek, et al. "Zróżnicowanie genetyczne populacji jarzębu brekinii (Sorbus torminalis (L.) Crantz) w Nadleśnictwie Krzyż." Nauka Przyr. Technol. 7.3 (2013): #30.
APA Leszek Bednorz1, Łukasz Myczko2, Ilona Wysakowska1 (2013). Zróżnicowanie genetyczne populacji jarzębu brekinii (Sorbus torminalis (L.) Crantz) w Nadleśnictwie Krzyż. Nauka Przyr. Technol. 7 (3), #30
ISO 690 BEDNORZ, Leszek, MYCZKO, Łukasz, WYSAKOWSKA, Ilona. Zróżnicowanie genetyczne populacji jarzębu brekinii (Sorbus torminalis (L.) Crantz) w Nadleśnictwie Krzyż. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.3: #30.
Adres do korespondencji:
Leszek Bednorz
Katedra Botaniki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: lbednorz@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.05.2013