Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Podolska
Zadrzewienia liniowe w strefie podmiejskiej Wrocławia
Streszczenie.

Zadrzewienia przydrożne od zawsze stanowiły ważny i charakterystyczny element krajobrazu zarówno miejskiego, jak i wiejskiego. Niestety, obecne czasy wraz z rozwojem cywilizacyjnym przyniosły ze sobą liczne wycinki alei przydrożnych spowodowane często nowymi inwestycjami, które wymagają poszerzenia pasów jezdni i dostosowania ich do dzisiejszych standardów. W artykule podjęto próbę wykonania syntetycznej charakterystyki sześciu dolnośląskich alei. W przypadku każdego obiektu zbadano charakterystykę alei i drzew ją tworzących oraz wykonano analizę kompozycyjno-przestrzenną.

Słowa kluczowe: aleje, zadrzewienia liniowe, zadrzewienia przydrożne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt2/art_28.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podolska, Anna. "Zadrzewienia liniowe w strefie podmiejskiej Wrocławia." Nauka Przyr. Technol. 7.2 (2013): #28.
APA Anna Podolska (2013). Zadrzewienia liniowe w strefie podmiejskiej Wrocławia. Nauka Przyr. Technol. 7 (2), #28
ISO 690 PODOLSKA, Anna. Zadrzewienia liniowe w strefie podmiejskiej Wrocławia. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.2: #28.
Adres do korespondencji:
Anna Podolska
Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A
50-363 Wrocław
Poland
e-mail: anna.podolska@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 10.04.2013