Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Kałuża, Paweł Zawadzki, Ireneusz Laks, Tomasz Tymiński
Wpływ okresowego piętrzenia wody na przepływy w Poznańskim Węźle Wodnym
Streszczenie.

W latach 1968-1972 zrealizowano inwestycję pod nazwą „Przebudowa węzła wodnego w Poznaniu”, jednak od kilku lat trwa dyskusja o odtworzeniu Zakola Chwaliszewskiego Warty zasypanego w wyniku tych prac. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń hydraulicznych, w których rozpatrzono lokalizację jazu w dwóch różnych przekrojach rzeki, oraz wstępnie określono wysokości niezbędnego piętrzenia i zakres jego oddziaływania na poznańskim odcinku Warty. Do analizy warunków przepływu rzeki Warty na odcinku Poznańskiego Węzła Wodnego (PWW) wykorzystano dwa programy przeznaczone do jednowymiarowych obliczeń hydraulicznych, analizy i prognozowania przepływów nieustalonych: HEC-RAS i SPRuNeR. Lokalizacja jazu w obu rozpatrywanych lokalizacjach pozwoli na wypełnienie głównego koryta Warty wodą, zwiększenie minimalnych głębokości, wody a tym samym podniesienie walorów architektonicznych i rekreacyjnych rzeki. W obu przypadkach przewiduje się, że piętrzenie wody konieczne jest tylko w okresie przepływów mniejszych niż 100 m3/s, czyli przy przepływach niskich i średnich. Wybudowanie jazu nie może utrudniać żeglugi ani migracji ryb, dlatego muszą powstać dwa obiekty towarzyszące: śluza i przepławka dla ryb.

Słowa kluczowe: rzeka Warta, model matematyczny, Poznański Węzeł Wodny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt2/art_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kałuża, Tomasz, et al. "Wpływ okresowego piętrzenia wody na przepływy w Poznańskim Węźle Wodnym." Nauka Przyr. Technol. 7.2 (2013): #27.
APA Tomasz Kałuża1, Paweł Zawadzki1, Ireneusz Laks2, Tomasz Tymiński3 (2013). Wpływ okresowego piętrzenia wody na przepływy w Poznańskim Węźle Wodnym. Nauka Przyr. Technol. 7 (2), #27
ISO 690 KAłUżA, Tomasz, et al. Wpływ okresowego piętrzenia wody na przepływy w Poznańskim Węźle Wodnym. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.2: #27.
Adres do korespondencji:
Tomasz Kałuża
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: kaltom@gmx.net
Zaakceptowano do druku: 4.03.2013