Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Krzewińska, Julita Reguła
Ocena urządzeń i systemów dystrybucji potraw w wybranych stołówkach szkolnych w Koszalinie
Streszczenie.

W artykule przedstawiono ocenę urządzeń gastronomicznych znajdujących się w wybranych stołówkach szkolnych w Koszalinie. Opisano warunki ich pracy, stan techniczny, częstotliwość użycia oraz czyszczenia. Ponadto omówiono sposób dystrybucji i serwowania potraw w szkołach oraz oceniono jakość potraw na podstawie stosowanych w zakładzie systemów jakości żywności. Przeprowadzone badania mają na celu ukazać rodzaje stosowanych urządzeń, ich funkcjonowanie oraz systemy jakości w stołówkach szkolnych.

Słowa kluczowe: stołówka szkolna, GHP, GMP, HACCP, systemy dystrybucji potraw
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt2/art_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Krzewińska, Anna, and Julita Reguła. "Ocena urządzeń i systemów dystrybucji potraw w wybranych stołówkach szkolnych w Koszalinie." Nauka Przyr. Technol. 7.2 (2013): #25.
APA Anna Krzewińska1, Julita Reguła2 (2013). Ocena urządzeń i systemów dystrybucji potraw w wybranych stołówkach szkolnych w Koszalinie. Nauka Przyr. Technol. 7 (2), #25
ISO 690 KRZEWIńSKA, Anna, REGUłA, Julita. Ocena urządzeń i systemów dystrybucji potraw w wybranych stołówkach szkolnych w Koszalinie. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.2: #25.
Adres do korespondencji:
Anna Krzewińska
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Politechnika Koszalińska
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
Poland
e-mail: anna.krzewinska@tu.koszalin.pl
Zaakceptowano do druku: 21.02.2013