Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Tomkowiak, Dorota Weigt, Alicja Szabelska, Joanna Zyprych, Zbigniew Broda, Idzi Siatkowski
Analiza zróżnicowania genetycznego odmian i klonów koniczyny białej (Trifolium repens L.) z użyciem markerów RAPD
Streszczenie.

Przedmiotem badań były cztery odmiany koniczyny białej (odmiany te są syntetykami klonów) oraz jedna odmiana rozmnażana generatywnie przez szkółkę selekcyjno-rozmno­żeniową. Nadrzędnym celem tej pracy była analiza zróżnicowania genetycznego odmian i klonów koniczyny białej oraz określenie udziału poszczególnych klonów w tworzeniu odmian na podstawie podobieństwa genetycznego określonego za pomocą markerów molekularnych RAPD. Dla każdego współczynnika podobieństwa utworzono macierz podobieństwa. Następnie wykonano dendrogramy. Dla porównania wyników dla każdego współczynnika wykorzystano test Mantela i współczynnik korelacji Spearmana. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że wyselekcjonowane startery generowały polimorfizm, który pozwolił dobrać komponenty do krzyżowań w celu testowania zdolności kombinacyjnych 1, 2, 3, 4. Dendrogramy wykonanez wykorzystaniem współczynników Nei i Ochiai tworzą grupy podobieństwa, w których skład wchodzą odmiany wraz ze swoimi klonami, najprecyzyjniej więc grupują formy pod względem pochodzenia. Współczynniki Simple Matching, Hamanna oraz Rogersa i Tanimoty tworzą grupy, które często zawierają odmiany i klony nie należące do danej odmiany, nie są więc użyteczne w wyborze komponentów do krzyżowań.

Słowa kluczowe: koniczyna, markery RAPD, podobieństwo genetyczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tomkowiak, Agnieszka, et al. "Analiza zróżnicowania genetycznego odmian i klonów koniczyny białej (Trifolium repens L.) z użyciem markerów RAPD." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #79.
APA Agnieszka Tomkowiak1, Dorota Weigt1, Alicja Szabelska2, Joanna Zyprych2, Zbigniew Broda1, Idzi Siatkowski2 (2012). Analiza zróżnicowania genetycznego odmian i klonów koniczyny białej (Trifolium repens L.) z użyciem markerów RAPD. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #79
ISO 690 TOMKOWIAK, Agnieszka, et al. Analiza zróżnicowania genetycznego odmian i klonów koniczyny białej (Trifolium repens L.) z użyciem markerów RAPD. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #79.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Tomkowiak
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: agatom@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.08.2012