Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Biniecka
Obecność węglowodorów w wodach podziemnych i ich wpływ na rozpuszczalność niektórych substancji
Streszczenie.

Ilość substancji organicznych otrzymywanych jako produkty uboczne syntezy jest równa ilości substancji naturalnych produkowanych w krajach uprzemysłowionych. Obecnie samo globalne zużycie olejów mineralnych wynosi ponad 3 mln t rocznie. Zanieczyszczenie gleby i licznych źródeł wód podziemnych przez substancje takie, jak detergenty, oleje mineralne, barwniki, pestycydy itp., jest spowodowane ich stałym stosowaniem w życiu codziennym. Stanowią one zagrożenie dla zdrowia, pogarszają jakość gleby i wód podziemnych. Obecność tych substancji w wodzie może również wywołać łańcuch reakcji redoks (np. NO3– do NO2–, Fe+3 do Fe+2 itp.). W tych okolicznościach wpływ węglowodorów na rozpuszczalność i transport pierwiastków i ich soli w warstwie wód podziemnych jest oczywisty, jak również to, że jakość gleby oraz źródeł wody pitnej pogorszą się. Wykonane analizy wykazały ślady węglowodorów i innych substancji zanieczyszczających gleby i wody podziemne w całym łańcuchu pokarmowym. Praca wskazuje ostateczne konsekwencje tego zanieczyszczenia, metody analizy substancji zanieczyszczających wody podziemne oraz propozycje dotyczące ochrony gleb i wód podziemnych.

 

Słowa kluczowe: węglowodory, zanieczyszczenie, wody podziemne
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_78.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Biniecka, Małgorzata. "Presence of hydrocarbons in underground water sources and their ensuing impact on solubility of some substances." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #78.
APA Małgorzata Biniecka (2012). Presence of hydrocarbons in underground water sources and their ensuing impact on solubility of some substances. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #78
ISO 690 BINIECKA, Małgorzata. Presence of hydrocarbons in underground water sources and their ensuing impact on solubility of some substances. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #78.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Biniecka
Dipartimento di Management
Sapienza Università di Roma
Via del Castro Laurenziano 9
00161 Roma
Italy
e-mail: biniecka@tin.it
Zaakceptowano do druku: 29.08.2012