Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hubert Waligóra, Anna Weber, Witold Skrzypczak, Robert Idziak, Piotr Szulc, Marek Cichocki
Skuteczność chwastobójcza oraz selektywność mieszaniny substancji aktywnych dikamba + prosulfuron w różnych odmianach kukurydzy cukrowej (Zea mays ssp. saccharata Koern.)
Streszczenie.

 Celem doświadczenia była ocena skuteczności chwastobójczej oraz selektywności mieszaniny substancji aktywnych dikamba + prosulfuron w kukurydzy cukrowej. Eksperyment prowadzono w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym Swadzim w latach 2008-2010, używając 10 odmian kukurydzy cukrowej. Zabieg oprysku herbicydem przeprowadzono w fazie pięciu-sześciu liści kukurydzy cukrowej. Tydzień po zastosowaniu badanej mieszaniny zebrano chwasty, zważono je, a następnie obliczono skuteczność chwastobójczą (%). Uszkodzenia roślin uprawnych określono za pomocą skali od 1 do 9. Po osiągnięciu przez rośliny fazy dojrzałości mlecznej zmierzono plon kolb odkoszulkowanych (t·ha-1), udział kolb pierwszej klasy (%), długość kolb (cm), liczbę ziaren w kolbie oraz liczbę kolb z 1 ha. Stwierdzono, że skuteczność chwastobójcza badanych substancji aktywnych w stosunku do siedmiu gatunków chwastów wynosiła 53-60%. Zaobserwowano przemijające fitotoksyczne działanie herbicydu. Badane substancje aktywne spowodowały wzrost plonu kolb, wzrost udziału kolb I klasy oraz długości kolb, nie miały jednak wpływu na liczbę ziaren w kolbie oraz liczbę kolb z 1 ha.

Słowa kluczowe: dikamba, skuteczność chwastobójcza, kukurydza, prosulfuron, wrażliwość
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_76.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Waligóra, Hubert, et al. "Effectiveness of dicamba + prosulfuron and reaction of sugar maize (Zea mays ssp. saccharata Koern.) varieties." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #76.
APA Hubert Waligóra, Anna Weber, Witold Skrzypczak, Robert Idziak, Piotr Szulc, Marek Cichocki (2012). Effectiveness of dicamba + prosulfuron and reaction of sugar maize (Zea mays ssp. saccharata Koern.) varieties. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #76
ISO 690 WALIGóRA, Hubert, et al. Effectiveness of dicamba + prosulfuron and reaction of sugar maize (Zea mays ssp. saccharata Koern.) varieties. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #76.
Adres do korespondencji:
Hubert Waligóra
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: hubertw@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.07.2012