Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marian Gapiński, Ryszard Gnus
Wpływ sposobu zbioru pieczarek (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) z uprawy na podłożu fazy czwartej na plonowanie
Część I. Wielkość plonu
Streszczenie.

 

W doświadczeniu określono wpływ sposobu zbioru pieczarek na podłożu fazy czwartej na plonowanie w zależności od stopnia rozwoju owocnika i wymagań kierunku zbytu. Uzyskane wyniki dowiodły, że zbiór przyspieszony charakteryzował się istotnie dużą przewagą wielkości plonu ogólnego i handlowego nad plonowaniem pieczarek ze zbioru tradycyjnego. Plon ogólny pieczarek uzyskany z 1 t podłoża w zbiorze tradycyjnym był najmniejszy i wynosił 359,3 kg grzybów, a plon ogólny w zbiorze przyspieszonym na rynek grzybów świeżych był największy i wynosił 439,3 kg. Największym plonom odpowiadała również największa wartość współczynnika biologicznej efektywności (%BE). Udział plonu handlowego na rynek grzybów świeżych w plonie ogólnym był większy w zbiorze przyspieszonym w porównaniu z tradycyjnym. Masa trzonów była istotnie mniejsza w plonie ze zbioru przyspieszonego w porównaniu z masą trzonów ze zbioru tradycyjnego. Zbiór przyspieszony pozwolił uzyskać lepszy efekt ekonomiczny niż zbiór tradycyjny.

 

Słowa kluczowe: pieczarki, zbiór, plon, trzony, %BE
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_72.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gapiński, Marian, and Ryszard Gnus. "Wpływ sposobu zbioru pieczarek (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) z uprawy na podłożu fazy czwartej na plonowanie
Część I. Wielkość plonu." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #72.
APA Marian Gapiński1, Ryszard Gnus (2012). Wpływ sposobu zbioru pieczarek (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) z uprawy na podłożu fazy czwartej na plonowanie
Część I. Wielkość plonu. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #72
ISO 690 GAPIńSKI, Marian, GNUS, Ryszard. Wpływ sposobu zbioru pieczarek (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) z uprawy na podłożu fazy czwartej na plonowanie
Część I. Wielkość plonu. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #72.
Adres do korespondencji:
Marian Gapiński
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: gapinski@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.06.2012