Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Piotr Gajewski
Właściwości fizyczne i wodne gleb sąsiadujących z odkrywką węgla brunatnego „Władysławów”
Streszczenie.

Celem pracy była analiza właściwości wybranych gleb otaczających odkrywkę „Władysławów” oraz ocena rozmiaru ich degradacji w wyniku działalności tej odkrywki. Podstawową cechą kształtującą właściwości fizyczne, a tym samym ściśle z nimi związane właściwości wodne gleb obszaru badań była zawartość materii organicznej. Znaczna część wody zatrzymywanej przez omawiane gleby była związana siłami przewyższającymi zdolności ssące korzeni większości roślin uprawnych. Pomimo niekorzystnych uwarunkowań hydrogeologicznych nie zarysował się jeszcze na badanym obszarze negatywny (odwodnieniowy) wpływ odkrywki „Władysławów”.

 

Słowa kluczowe: gleby organiczne, potencjał wody glebowej, degradacja gleb
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gajewski, Piotr. "Właściwości fizyczne i wodne gleb sąsiadujących z odkrywką węgla brunatnego „Władysławów”." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #71.
APA Piotr Gajewski (2012). Właściwości fizyczne i wodne gleb sąsiadujących z odkrywką węgla brunatnego „Władysławów”. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #71
ISO 690 GAJEWSKI, Piotr. Właściwości fizyczne i wodne gleb sąsiadujących z odkrywką węgla brunatnego „Władysławów”. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #71.
Adres do korespondencji:
Piotr Gajewski
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: gajewski@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.06.2012