Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Gabriela Sąkol, Anna Niesler, Krzysztof Pawełko, Tomasz Trelka
Ocena rozwoju trzech odmian żurawki (Heuchera) na terenie pogórniczym Zagłębia Dąbrowskiego po zastosowaniu preparatu poprawiającego właściwości gleby i nawożenia mineralnego
Streszczenie.

W doświadczeniu polowym, na pogórniczym terenie Węglowego Zagłębia Dąbrowskiego, zastosowano dla odmian żurawki ‘Chatterbox’, ‘Marmelade’ i ‘Purple Petticoats’ Eko-użyźniacz – wyciąg z wermikompostu bydlęcego lub tradycyjny nawóz mineralny Azofoska. Mimo bardzo małych dawek makroskładników wnoszonych ze środkiem poprawiającym właściwości gleby rośliny wizualnie nie wykazywały objawów niedoboru składników pokarmowych w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Obfite kwitnienie u każdej odmiany wystąpiło w drugim sezonie wegetacyjnym niezależnie od zastosowanego preparatu. Dla poszczególnych kombinacji nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w średnicy roślin, liczbie pędów bocznych i kwiatostanowych. Zróżnicowana była wysokość kwiatostanów i liczba kwiatów w kwiatostanie. Roś­liny, dla których zastosowano Eko-użyźniacz, miały pokrój bardziej wyrównany niż nawożone Azofoską. W uprawie żurawek na terenie pogórniczym Zagłębia Dąbrowskiego można zamiast nawozów mineralnych stosować środek organiczny, np. wodny wyciąg z wermikompostu bydlęcego.

 

Słowa kluczowe: żurawka, środek poprawiający właściwości gleby, teren pogórniczy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_70.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sąkol, Gabriela, et al. "Ocena rozwoju trzech odmian żurawki (Heuchera) na terenie pogórniczym Zagłębia Dąbrowskiego po zastosowaniu preparatu poprawiającego właściwości gleby i nawożenia mineralnego." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #70.
APA Gabriela Sąkol1, Anna Niesler1, Krzysztof Pawełko2, Tomasz Trelka3 (2012). Ocena rozwoju trzech odmian żurawki (Heuchera) na terenie pogórniczym Zagłębia Dąbrowskiego po zastosowaniu preparatu poprawiającego właściwości gleby i nawożenia mineralnego. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #70
ISO 690 SąKOL, Gabriela, et al. Ocena rozwoju trzech odmian żurawki (Heuchera) na terenie pogórniczym Zagłębia Dąbrowskiego po zastosowaniu preparatu poprawiającego właściwości gleby i nawożenia mineralnego. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #70.
Adres do korespondencji:
Gabriela Sąkol
Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
ul. Kościelna 13
41-200 Sosnowiec
Poland
e-mail: g.sakol@imp.sosnowiec.pl
Zaakceptowano do druku: 14.06.2012