Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hanna Piekarska-Boniecka, Idzi Siatkowski, Halina Ratyńska
Analiza podobieństwa jednostek strukturalnych krajobrazu rolniczego na przykładzie flory i pasożytniczej entomofauny
Streszczenie.

W pracy przedstawiono relacje zachodzące pomiędzy florą roślin naczyniowych a fauną pasożytniczych błonkówek z podrodziny Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) w krajobrazie rolniczym o małym, średnim i wysokim stopniu mozaikowatości. Podstawą niniejszych badań była analiza podobieństwa jednostek strukturalnych krajobrazu, takich jak skraje lasów, zakrzewienia, miedze oraz przydroża. W celu wskazania podobnych i niepodobnych elementów strukturalnych krajobrazu zastosowano hierarchiczną analizę skupień, wykorzystując aglomeracyjną metodę średnich połączeń. Stwierdzono, na podstawie analizowanej flory i pasożytniczej entomofauny, podobieństwo większości jednostek strukturalnych krajobrazu bez względu na stopień jego mozaikowatości. Ponadto, zakrzewienia śródpolne wykazały podobieństwo we wszystkich typach krajobrazu, natomiast skraj lasu w krajobrazie o niskim stopniu mozaikowatości był elementem najbardziej różniącym się od pozostałych struktur badanych typów krajobrazu.

 

Słowa kluczowe: struktura krajobrazu rolniczego, analiza skupień, dendrogram, fauna, flora, statystyczna analiza wielowymiarowa, Pimplinae
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piekarska-Boniecka, Hanna, et al. "Analysis of similarities between agricultural landscape structural units on the basis of flora and parasite entomofauna." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #69.
APA Hanna Piekarska-Boniecka1, Idzi Siatkowski2, Halina Ratyńska3 (2012). Analysis of similarities between agricultural landscape structural units on the basis of flora and parasite entomofauna. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #69
ISO 690 PIEKARSKA-BONIECKA, Hanna, SIATKOWSKI, Idzi, RATYńSKA, Halina. Analysis of similarities between agricultural landscape structural units on the basis of flora and parasite entomofauna. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #69.
Adres do korespondencji:
Hanna Piekarska-Boniecka
Katedra Entomologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: boniecka@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.05.2012