Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Natalia Rynkowska, Krzysztof Szoszkiewicz
Parametry płatków korony gatunków z rodzaju Batrachium jako potencjalne cechy identyfikacyjne
Streszczenie.

Przeprowadzone badania miały na celu znalezienie nowych parametrów morfologicznych włosieniczników (Batrachium), które mogłyby być wykorzystywane do ich identyfikacji taksonomicznej. Gatunki należące do tego rodzaju są bardzo trudne w identyfikacji, a oznaczanie tych roślin staje się coraz bardziej potrzebne w związku z wdrażaniem prawodawstwa ekologicznego Unii Europejskiej. Włosieniczniki są wykorzystywane w bioindykacji na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz jako wskaźniki siedliska chronionego według tzw. Dyrektywy Siedliskowej. Realizacja badań obejmowała prace terenowe i laboratoryjne. Obiektem badawczym były wybrane gatunki z grupy włosieniczników: Batrachium circinatum, Batrachium peltatum, Batrachium penicillatum, Batrachium trichophyllum, a także hybryda – Ranunculus × kelchoensis. Przeprowadzone analizy wykazały, że wszystkie spośród wybranych 20 cech wykazują istotne statystycznie różnice międzygatunkowe. Źródła literaturowe odnoszą się jedynie do długości płatków korony tych roślin wodnych. Przeprowadzone badania potwierdziły przydatność tego parametru w identyfikacji taksonomicznej włosieniczników. Ponadto wykazano, że szereg innych cech morfologicznych może być wykorzystany w identyfikacji poszczególnych przedstawicieli tej grupy hydrofitów.

 

Słowa kluczowe: włosieniczniki, Batrachium, płatki korony, taksonomia
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_66.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rynkowska, Natalia, and Krzysztof Szoszkiewicz. "Parametry płatków korony gatunków z rodzaju Batrachium jako potencjalne cechy identyfikacyjne." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #66.
APA Natalia Rynkowska, Krzysztof Szoszkiewicz (2012). Parametry płatków korony gatunków z rodzaju Batrachium jako potencjalne cechy identyfikacyjne. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #66
ISO 690 RYNKOWSKA, Natalia, SZOSZKIEWICZ, Krzysztof. Parametry płatków korony gatunków z rodzaju Batrachium jako potencjalne cechy identyfikacyjne. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #66.
Adres do korespondencji:
Natalia Rynkowska
ul. Krotowskiego 11 m. 1
62-050 Mosina
Poland
e-mail: natalia.rynkowska @gmail.com
Zaakceptowano do druku: 30.05.2012