Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marta Woźniak, Roman Marecik, Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski
Ramnolipidy jako aktywna ochrona mikroorganizmów przed toksynami
Streszczenie.

Obecność biosurfaktantów pochodzenia mikrobiologicznego zmniejsza toksyczność chlorofenoli względem komórek Pseudomonas putida 2A. Micele powstałe z ramnolipidów wybiórczo zamykały chlorofenole i czyniły je mniej dostępnymi dla mikroorganizmów, co powodowało spadek toksyczności chlorofenoli względem komórek bakteryjnych. Zaobserwowano wzrost efektywnego stężenia ksenobiotyków powodującego 50-procentową inhibicję wzrostu mikroorganizmów (o 0,5, 0,35 oraz 0,15 mmol odpowiednio dla fenolu, 4-chlorofenolu i 2,4-dichlorofenolu). Zastosowanie surfaktantów jako środków chroniących mikroorganizmy otwiera nowe możliwości wykorzystania tego zjawiska w technikach bioremediacyjnych.

Słowa kluczowe: chlorofenole, micele, Pseudomonas putida, ramnolipidy, toksyczność
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Woźniak, Marta, et al. "Ramnolipidy jako aktywna ochrona mikroorganizmów przed toksynami." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #77.
APA Marta Woźniak1, Roman Marecik2, Łukasz Ławniczak1, Łukasz Chrzanowski1 (2012). Ramnolipidy jako aktywna ochrona mikroorganizmów przed toksynami. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #77
ISO 690 WOźNIAK, Marta, et al. Ramnolipidy jako aktywna ochrona mikroorganizmów przed toksynami. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #77.
Adres do korespondencji:
Marta Woźniak
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 48
60-627 Poznań
Poland
e-mail: romarc@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 11.07.2012