Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marcin Kolasiński, Katarzyna Borycka
Aklimatyzacja azjatyckich gatunków drzewiastych z rodziny magnoliowatych (Magnoliaceae) w Polsce
Streszczenie.

Dziś wiemy, że wśród około 3 tysięcy gatunków drzew i krzewów, na których uprawę pozwalają warunki klimatyczne Polski, większość stanowią te obcego pochodzenia, trudno zatem wyobrazić sobie, jak mało zróżnicowana była szata roślinna naszego kraju przed kilkoma wiekami. Mimo szerokiego obecnie doboru gatunków i odmian możliwych do uprawy
w Polsce, wciąż konieczne jest jego poszerzanie o nowych przedstawicieli flory innych państw. Poszukujemy przykładowo roślin wykazujących dużą odporność na zanieczyszczenia albo
o pokroju koron pasującym do wąskich ulic w miastach. To tylko niektóre przyczyny przemawiające za wprowadzaniem nowych gatunków i odmian, ale najważniejszym argumentem jest potrzeba tworzenia coraz bardziej urozmaiconych terenów zieleni.

Słowa kluczowe: aklimatyzacja, Magnoliaceae, gatunki azjatyckie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_74.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kolasiński, Marcin, and Katarzyna Borycka. "Aklimatyzacja azjatyckich gatunków drzewiastych z rodziny magnoliowatych (Magnoliaceae) w Polsce." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #74.
APA Marcin Kolasiński, Katarzyna Borycka (2012). Aklimatyzacja azjatyckich gatunków drzewiastych z rodziny magnoliowatych (Magnoliaceae) w Polsce. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #74
ISO 690 KOLASIńSKI, Marcin, BORYCKA, Katarzyna. Aklimatyzacja azjatyckich gatunków drzewiastych z rodziny magnoliowatych (Magnoliaceae) w Polsce. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #74.
Adres do korespondencji:
Marcin Kolasiński
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szamotulska 28
Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Poland
e-mail: kolamarc@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.06.2012