Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marian Gapiński, Ryszard Gnus
Wpływ sposobu zbioru pieczarek (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) z uprawy na podłożu fazy czwartej na plonowanie
Część II. Jakość plonu
Streszczenie.

Podstawowym celem badań było uzyskanie z uprawy pieczarek na podłożu fazy czwartej obfitego plonu dobrej jakości w możliwie krótkim okresie czasu w dwóch rzutach. Wybór właściwego momentu zbioru, związanego z rozwojem fizjologicznym owocnika, jest trudny i zależy od liczby dni zbioru w rzucie oraz częstotliwości zbioru w ciągu dnia. Osiągnięcie dobrej jakości pieczarek jest uważane za trudniejsze niż uzyskanie dużego plonu. W pracy porównano jakość pieczarek ze zbioru przyspieszonego i ze zbioru tradycyjnego. Wszystkie pieczarki z uprawy na podłożu fazy czwartej były bardzo dobrej jakości niezależnie od terminu i sposobu zbioru. W zbiorze przyspieszonym plon klasy A stanowił ponad 70% plonu handlowego, niezależnie od rynku zbytu. Plon na rynek grzybów świeżych był większy w pierwszym rzucie, a dla przetwórstwa – w drugim, odpowiednio o 4,6 i 3,4 kg/m2. Sucha masa owocników ze zbioru przyspieszonego była istotnie większa – o 1% – od suchej masy owocników ze zbioru tradycyjnego. Masa pojedynczego owocnika klasy A i klasy B była istotnie mniejsza w zbiorze przyspieszonym, niezależnie od rynku zbytu. Liczba owocników klasy A i klasy B zebranych z 1 m2 powierzchni uprawy była większa w zbiorze przyspieszonym, zarówno na rynek grzybów świeżych, jak i dla przetwórstwa, w porównaniu ze zbiorem tradycyjnym.

 

Słowa kluczowe: pieczarki, zbiór, jakość plonu, sucha masa, masa owocnika
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gapiński, Marian, and Ryszard Gnus. "Wpływ sposobu zbioru pieczarek (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) z uprawy na podłożu fazy czwartej na plonowanie
Część II. Jakość plonu." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #73.
APA Marian Gapiński1, Ryszard Gnus (2012). Wpływ sposobu zbioru pieczarek (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) z uprawy na podłożu fazy czwartej na plonowanie
Część II. Jakość plonu. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #73
ISO 690 GAPIńSKI, Marian, GNUS, Ryszard. Wpływ sposobu zbioru pieczarek (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) z uprawy na podłożu fazy czwartej na plonowanie
Część II. Jakość plonu. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #73.
Adres do korespondencji:
Marian Gapiński
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: gapinski@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.06.2012