Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Sylwia Bielińska-Nowak, Jacek Wójtowski, Piotr Ślósarz, Maria Markiewicz-Kęszycka
Budowa morfologiczna sutka owiec a jakość mikrobiologiczna ich mleka
Streszczenie.

Celem pracy była ocena zmian zachodzących w strukturach morfologicznych strzyków owiec z jednoczesnym określeniem wielkości wymion oraz współzależności tych cech z jakością mikrobiologiczną mleka. Badania struktur morfologicznych sutka wykonywano za pomocy głowicy liniowej USG o częstotliwości 10 MHz. Eksperyment prowadzono w trzech kolejnych latach kalendarzowych na 40 maciorkach owcy mlecznej. By uściślić współzależności pomiędzy ogólną liczbą drobnoustrojów (OLD) a budową morfologiczną strzyka i wymiarami wymienia, wyniki oznaczeń jakości mikrobiologicznej mleka zgrupowano w czterech przedziałach liczbowych: < 50 tys., 50-100 tys., 100-200 tys. i > 200 tys. OLD w 1 cm3 mleka. Szerokość wymion wzrastała wraz z rosnącą koncentracją drobnoustrojów w mleku (p < 0,001). Najszersze wymiona odnotowano u owiec o największej OLD (> 200 tys. w 1 cm3 mleka): 122,7 mm. Wraz ze wzrostem koncentracji drobnoustrojów w mleku malała wysokość wymion (p < 0,001). Najmniejszą wysokość stwierdzono u maciorek, u których jakość mikrobiologiczna mleka była najgorsza (p < 0,001). Nie stwierdzono statystycznie istotnych współzależności między długością, szerokością i strukturami morfologicznymi sutka a ogólną liczbą drobnoustrojów w mleku (p > 0,05), wyklucza to więc możliwość zastosowania tych cech w szybkiej ocenie jakości mikrobiologicznej mleka owiec.

Słowa kluczowe: owca, ultrasonografia, strzyk, wymię, mleko, jakość mikrobiologiczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bielińska-Nowak, Sylwia, et al. "Budowa morfologiczna sutka owiec a jakość mikrobiologiczna ich mleka." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #67.
APA Sylwia Bielińska-Nowak1, Jacek Wójtowski1, Piotr Ślósarz1, Maria Markiewicz-Kęszycka2 (2012). Budowa morfologiczna sutka owiec a jakość mikrobiologiczna ich mleka. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #67
ISO 690 BIELIńSKA-NOWAK, Sylwia, et al. Budowa morfologiczna sutka owiec a jakość mikrobiologiczna ich mleka. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #67.
Adres do korespondencji:
Sylwia Bielińska-Nowak
Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Złotniki
ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las
Poland
e-mail: silka@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 31.05.2012