Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Tańska, Daniela Rotkiewicz, Anna Urbalewicz
Charakterystyka tłuszczów posmażalniczych w aspekcie przydatności do produkcji biodiesla
Streszczenie.

W pracy ustalono jakość 13 tłuszczów posmażalniczych z punktów gastronomicznych w aspekcie ich przydatności do produkcji biodiesla. Były to dwie próbki tłuszczów rekomendowanych jako rzepakowe oraz 11 próbek tłuszczów rekomendowanych jako palmowe, głównie po smażeniu frytek. W tłuszczach określono skład kwasów tłuszczowych oraz zawartość związków oddziałujących na przebieg transestryfikacji i cechy biodiesla, tj. wolnych kwasów tłuszczowych, pierwotnych i wtórnych produktów utleniania, związków polarnych oraz wody. Wykazano, że większość tłuszczów zawiera > 0,5% FFA, w tym jeden tłuszcz > 3,0% FFA, czyli mieszczą się one w limitach ustalonych przez różnych autorów/producentów dla surowca poddanego transestryfikacji z zastosowaniem katalizy alkalicznej. Większość tłuszczów zawierała > 20% związków polarnych oraz prawie wszystkie tłuszcze zawierały dużo wtórnych produktów utlenienia. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę oczyszczania większości tłuszczów posmażalniczych przed ich przetwarzaniem na biodiesel.

 

Słowa kluczowe: tłuszcze posmażalnicze, wolne kwasy tłuszczowe, produkty utleniania, związki polarne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tańska, Małgorzata, et al. "Charakterystyka tłuszczów posmażalniczych w aspekcie przydatności do produkcji biodiesla." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #63.
APA Małgorzata Tańska1, Daniela Rotkiewicz1, Anna Urbalewicz2 (2012). Charakterystyka tłuszczów posmażalniczych w aspekcie przydatności do produkcji biodiesla. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #63
ISO 690 TAńSKA, Małgorzata, ROTKIEWICZ, Daniela, URBALEWICZ, Anna. Charakterystyka tłuszczów posmażalniczych w aspekcie przydatności do produkcji biodiesla. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #63.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Tańska
Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pl. Cieszyński 1
10-957 Olsztyn
Poland
e-mail: m.tanska@uwm. edu.pl
Zaakceptowano do druku: 29.05.2012