Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Tańska, Daniela Rotkiewicz, Natalia Bączek
Adsorpcyjne oczyszczanie tłuszczów posmażalniczych przeznaczonych do produkcji biodiesla
Streszczenie.

W pracy oceniono efektywność adsorpcyjnego usuwania zanieczyszczeń z tłuszczów posmażalniczych w kontekście ich wykorzystania do produkcji biodiesla. Materiał badawczy stanowiły trzy tłuszcze posmażalnicze pobrane z punktów gastronomicznych. W I etapie badano skuteczność trzech różnych dawek pojedynczych adsorbentów: krzemionki syntetycznej, ziemi bielącej, węgla aktywnego i żelu krzemionkowego. W II etapie badano skuteczność pięciu mieszanin adsorbentów. Najskuteczniejszą mieszaninę zastosowano w III etapie badań do trzech tłuszczów o różnej zawartości zanieczyszczeń. Skuteczność czyszczenia ustalano, określając zawartość produktów hydrolizy i utleniania oraz związków polarnych. Stwierdzono, że kombinacje adsorbentów były mało skuteczne w usuwaniu wolnych kwasów tłuszczowych. Nadtlenki były usuwane w stopniu zależnym od rodzaju, ilości i proporcji adsorbentów w mieszaninach. Najwięcej, ponad 80% nadtlenków, usunęła ziemia bieląca oraz jej mieszanina z żelem krzemionkowym. Wtórne produkty utleniania były skutecznie usuwane przez wszystkie adsorbenty. Związki polarne były w zbliżonym stopniu usuwane przez wszystkie mieszaniny adsorbentów.

 

Słowa kluczowe: tłuszcze posmażalnicze, zanieczyszczenia, oczyszczanie adsorpcyjne, biodiesel
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_62.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tańska, Małgorzata, et al. "Adsorpcyjne oczyszczanie tłuszczów posmażalniczych przeznaczonych do produkcji biodiesla." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #62.
APA Małgorzata Tańska1, Daniela Rotkiewicz1, Natalia Bączek2 (2012). Adsorpcyjne oczyszczanie tłuszczów posmażalniczych przeznaczonych do produkcji biodiesla. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #62
ISO 690 TAńSKA, Małgorzata, ROTKIEWICZ, Daniela, BąCZEK, Natalia. Adsorpcyjne oczyszczanie tłuszczów posmażalniczych przeznaczonych do produkcji biodiesla. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #62.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Tańska
Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pl. Cieszyński 1
10-957 Olsztyn
Poland
e-mail: m.tanska@uwm. edu.pl
Zaakceptowano do druku: 29.05.2012