Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Romualda Danków, Jan Pikul
Przydatność technologiczna mleka koziego do przetwórstwa
Streszczenie.

Na świecie użytkowanych mlecznie jest około 300 mln sztuk kóz, z czego około 56% światowego pogłowia jest utrzymywane w Azji. Kozy hodowane w Europie (ok. 12 mln) stanowią 4% światowego stada. Światowa produkcja mleka koziego wynosi około 12 mln t, co stanowi ponad 2% globalnej produkcji mleka pozyskiwanego od różnych gatunków zwierząt.
W wielu krajach europejskich mleko kozie jako surowiec mleczarski plasuje się na drugim miejscu po mleku krowim. W Polsce utrzymuje się około 190 tys. kóz. Mleko kozie pod względem zawartości podstawowych składników jest zbliżone do mleka krowiego, różni się jednak składem jakościowym tłuszczu i białka. Odmienna od mleka krowiego gatunkowa struktura białek powoduje w mniejszym stopniu reakcje alergiczne, występujące przy nietolerancji białek mleka krowiego. Skrzep podpuszczkowy z mleka koziego jest bardziej delikatny i mniej zwięzły. Z mleka koziego otrzymuje się różnorodne produkty mleczne, takie jak płynne mleko spożywcze (pasteryzowane i UHT), sery podpuszczkowe i twarogowe, napoje fermentowane, takie jak jogurt, kefir, maślanka, śmietana, oraz mleko zagęszczone, mleko w proszku, kaszki ryżowe, masło, a także czekoladki „Kozie Mleczko”.

Słowa kluczowe: mleko kozie, sery, napoje fermentowane
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt2/art_6.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Danków, Romualda, and Jan Pikul. "Przydatność technologiczna mleka koziego do przetwórstwa." Nauka Przyr. Technol. 5.2 (2011): #6.
APA Romualda Danków, Jan Pikul (2011). Przydatność technologiczna mleka koziego do przetwórstwa. Nauka Przyr. Technol. 5 (2), #6
ISO 690 DANKóW, Romualda, PIKUL, Jan. Przydatność technologiczna mleka koziego do przetwórstwa. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.2: #6.
Adres do korespondencji:
Romualda Danków
Katedra Technologii Mleczarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: dankow@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 6.12.2010