Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Hanna Sulewska
Produktywność azotu w uprawie pszenicy twardej jarej (Triticum durum Desf.)
Streszczenie.

Doświadczenia z jarą formą pszenicy twardej przeprowadzono w latach 2005-2006 na polach Zakładu Doświadczalnego Złotniki, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. W pracy oceniano efektywność stosowania deszczowania i nawożenia azotem
w uprawie tego zyskującego na znaczeniu gatunku pszenicy. Deszczowanie pszenicy poprawiało efektywność agronomiczną azotu, jednak w obu wariantach wodnych efektywność agronomiczna azotu zmniejszała się wraz ze wzrostem dawki składnika. Przyrost plonu ziarna pszenicy twardej pod wpływem nawadniania, wynosił średnio 63,1%. Nawożenie azotem wraz ze wzrostem dawki do 100 kg·ha-1 istotnie zwiększało plon białka oraz plon energii uzyskane w ziarnie.

Słowa kluczowe: twarda pszenica jara, deszczowanie, nawożenie azotem, efektywność agronomiczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt2/art_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Panasiewicz, Katarzyna, et al. "Produktywność azotu w uprawie pszenicy twardej jarej (Triticum durum Desf.)." Nauka Przyr. Technol. 5.2 (2011): #13.
APA Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Hanna Sulewska (2011). Produktywność azotu w uprawie pszenicy twardej jarej (Triticum durum Desf.). Nauka Przyr. Technol. 5 (2), #13
ISO 690 PANASIEWICZ, Katarzyna, KOZIARA, Wiesław, SULEWSKA, Hanna. Produktywność azotu w uprawie pszenicy twardej jarej (Triticum durum Desf.). Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.2: #13.
Adres do korespondencji:
Katarzyna Panasiewicz
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań
Poland
e-mail: panas@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 19.01.2011