Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Sip, Michał Więckowicz, Justyna Jarka, Agnieszka Olejnik-Schmidt, Włodzimierz Grajek
Badanie oscypków na obecność bakterii fermentacji mlekowej o zdolności syntezy listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa
Streszczenie.

Celem pracy było ustalenie, jakie rodzaje bakterii fermentacji mlekowej (LAB) występują w oscypkach i czy są wśród nich mikroorganizmy zdolne do syntezy listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa. W ramach pracy oscypki poddano także rutynowym ilościowym analizom mikrobiologicznym. Badanym materiałem było dziewięć prób oscypków. Skład ilościowy ich mikroflory oznaczano, stosując klasyczne metody mikrobiologiczne, a jakościowy – określano na podstawie wyników analizy metagenomowej. Analiza metagenomowa obejmowała detekcję obecności siedmiu potencjalnie bakteriocynogennych rodzajów LAB oraz fragmentów genów listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa. Do wykrywania LAB wykorzystywano technikę PCR i specyficzne rodzajowo startery opisane w literaturze. Fragmenty genów kodujących listeriobójcze bakteriocyny klasy IIa wykrywano, stosując startery zaprojektowane w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii UP w Poznaniu. Przeprowadzone badania wykazały, że w większości prób oscypków liczba komórek LAB przekraczała poziom 108 jtk w 1 g. Liczebność populacji tlenowych bakterii mezofilnych i drożdży była mniejsza, odpowiednio o jeden i dwa cykle logarytmiczne. We wszystkich próbach metaDNA wyizolowanego z natywnej mikroflory oscypków występowały sekwencje charakterystyczne dla bakterii rodzajów Lactococcus i Leuconostoc.
W ośmiu z dziewięciu badanych prób oscypków wykryto także obecność DNA bakterii rodzajów Lactobacillus i Enterococcus. W żadnej próbie oscypka nie stwierdzono materiału genetycznego typowego dla bakterii rodzajów Carnobacterium, Pediococcus i Weissella. We wszystkich badanych próbach metagenomowego DNA wykryto ponadto obecność fragmentów genów kodujących listeriobójcze bakteriocyny klasy IIa. W chwili obecnej niezbędne jest rozpoczęcie prac izolacyjnych i ustalenie, czy LAB, będące nośnikami genów listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa, są zdolne do syntezy aktywnych bakteriocyn, a co za tym idzie do oddziaływania na chorobotwórcze bakterie Listeria monocytogenes.

Słowa kluczowe: osypek, bakterie fermentacji mlekowej, bakteriocyny klasy IIa, analiza metagenomowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt2/art_12.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sip, Anna, et al. "Badanie oscypków na obecność bakterii fermentacji mlekowej o zdolności syntezy listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa." Nauka Przyr. Technol. 5.2 (2011): #12.
APA Anna Sip, Michał Więckowicz, Justyna Jarka, Agnieszka Olejnik-Schmidt, Włodzimierz Grajek (2011). Badanie oscypków na obecność bakterii fermentacji mlekowej o zdolności syntezy listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa. Nauka Przyr. Technol. 5 (2), #12
ISO 690 SIP, Anna, et al. Badanie oscypków na obecność bakterii fermentacji mlekowej o zdolności syntezy listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.2: #12.
Adres do korespondencji:
Anna Sip
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 48
60-627 Poznań
Poland
e-mail: aniasip@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.01.2011