Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jarosław Korus
Wpływ napromieniania suchych nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.) promieniami gamma na zawartość polifenoli oraz aktywność antyrodnikową
Streszczenie.

Nasiona pięciu odmian fasoli poddano działaniu promieni gamma w dawkach 3 i 10 kGy. W etanolowych ekstraktach z nasion oznaczono zawartość polifenoli ogółem, flawonoli, antocyjanów i tanin skondensowanych. Oznaczono także aktywność antyrodnikową ekstraktów wobec DPPH metodą Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego. Napromienianie suchych nasion fasoli stosowanymi dawkami praktycznie nie wpłynęło na zawartość polifenoli ogółem, spowodowało natomiast zmniejszenie ilości flawonoli i antocyjanów oraz w niewielkim zakresie tanin. Napromienianie nasion fasoli wpłynęło na dynamikę zmiatania wolnych rodników. Niezależnie od dawki promieniowania ekstrakty z nasion poddanych napromieniowaniu zmiatały szybciej wolne rodniki DPPH niż ekstrakty z nasion nie poddanych napromienianiu, jednak całkowita aktywność antyrodnikowa ekstraktów z nasion napromienionych i nie poddanych radiacji mierzona po 60 min była zbliżona.

 

 

Słowa kluczowe: fasola, napromienianie, polifenole, aktywność antyrodnikowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt2/art_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Korus, Jarosław. "Wpływ napromieniania suchych nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.) promieniami gamma na zawartość polifenoli oraz aktywność antyrodnikową." Nauka Przyr. Technol. 5.2 (2011): #11.
APA Jarosław Korus (2011). Wpływ napromieniania suchych nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.) promieniami gamma na zawartość polifenoli oraz aktywność antyrodnikową. Nauka Przyr. Technol. 5 (2), #11
ISO 690 KORUS, Jarosław. Wpływ napromieniania suchych nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.) promieniami gamma na zawartość polifenoli oraz aktywność antyrodnikową. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.2: #11.
Adres do korespondencji:
Jarosław Korus
Katedra Technologii Węglowodanów
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
ul. Balicka 122
30-149 Kraków
Poland
e-mail: rrkorus@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 18.01.2011