Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hubert Waligóra, Anna Weber, Witold Skrzypczak, Alicja Szabelska
Wpływ warunków pogodowych na uszkodzenia wybranych odmian kukurydzy cukrowej przez ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.)
Streszczenie.

Celem pracy było określenie wpływu warunków pogodowych na żerowanie ploniarki zbożówki oraz ocena różnic odmianowych kukurydzy cukrowej pod kątem uszkodzeń powodowanych przez szkodnika. Doświadczenie przeprowadzono na dziewięciu odmianach kukurydzy cukrowej, w ZDD Swadzim, w latach 2007-2009. W każdym roku badań w fazie 6-9 liści określono procent roślin uszkodzonych przez ploniarkę zbożówkę. W trakcie wegetacji roślin odnotowano dane meteorologiczne: miesięczne średnie temperatury powietrza oraz sumy opadów atmosferycznych, na podstawie których obliczono współczynnik hydrotermiczny K Sielianinowa. Wykazano, iż między warunkami pogodowymi oraz żerowaniem szkodnika wystąpiła korelacja, a odmiany kukurydzy cukrowej różniły się istotnie pod względem średniej uszkodzonych roślin z trzech lat badań.

 

Słowa kluczowe: kukurydza, szkodnik, temperatura powietrza, opady atmosferyczne, współczynnik hydrotermiczny K Sielianinowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt2/art_10.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Waligóra, Hubert, et al. "Wpływ warunków pogodowych na uszkodzenia wybranych odmian kukurydzy cukrowej przez ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.)." Nauka Przyr. Technol. 5.2 (2011): #10.
APA Hubert Waligóra, Anna Weber, Witold Skrzypczak, Alicja Szabelska (2011). Wpływ warunków pogodowych na uszkodzenia wybranych odmian kukurydzy cukrowej przez ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.). Nauka Przyr. Technol. 5 (2), #10
ISO 690 WALIGóRA, Hubert, et al. Wpływ warunków pogodowych na uszkodzenia wybranych odmian kukurydzy cukrowej przez ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.). Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.2: #10.
Adres do korespondencji:
Hubert Waligóra
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań
Poland
e-mail: Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Pozn
Zaakceptowano do druku: 16.12.2010