Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Alicja Szabelska, Michał Siatkowski, Teresa Goszczurna, Joanna Zyprych
Porównanie krzywych wzrostu w pakiecie R
Streszczenie.

W pracy przedstawiono pięć modeli krzywych wzrostu: wykładniczy, Gompertza, logistyczny, log-logistyczny i Weibulla. Korzystając z ogólnodostępnego pakietu statystycznego R, w szczególności z pakietu drc, przeprowadzono estymację parametrów rozpatrywanych modeli krzywych wzrostu. Zaprezentowano w ten sposób funkcje dopasowujące do danych. Ponadto wyznaczono wartości współczynników AIC oraz BIC, określające miarę dopasowania modeli do danych empirycznych, umożliwiając wskazanie modelu najlepszego. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci graficznej.

Słowa kluczowe: Informacyjne Kryterium Akaike, Bayesowskie Kryterium Informacyjne Schwar¬za, krzywe wzrostu, pakiet R
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt4/art_50.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szabelska, Alicja, et al. "Comparison of growth models in package R." Nauka Przyr. Technol. 4.4 (2010): #50.
APA Alicja Szabelska, Michał Siatkowski, Teresa Goszczurna, Joanna Zyprych (2010). Comparison of growth models in package R. Nauka Przyr. Technol. 4 (4), #50
ISO 690 SZABELSKA, Alicja, et al. Comparison of growth models in package R. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.4: #50.
Adres do korespondencji:
Alicja Szabelska
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Poland
e-mail: aszab@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.05.2010