Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jerzy Kupiec
Bilans substancji organicznej w glebach wybranych gospodarstw rolnych zlokalizowanych w zlewniach wód wrażliwych
Streszczenie.

Celem przeprowadzonych badań była analiza bilansu materii organicznej w wybranych gospodarstwach indywidualnych w zlewniach wód wrażliwych. Badania koncentrowały się na obszarach narażonych na azotany pochodzenia rolniczego wyznaczonych na podstawie zaleceń Dyrektywy Rady 91/676/EWG na obszarze woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego. Badania obejmowały lata 2004-2006. Ujęte w pracy gospodarstwa rolne różniły się kierunkiem oraz intensywnością produkcji. Badania wykazały, że obsada zwierząt w zagrodach z inwentarzem wyniosła średnio 1,4 DJP·ha-1 UR. W analizowanych gospodarstwach udział gleb klasy VI wyniósł aż 23%, a bilans substancji organicznej kształtował się korzystnie i wyniósł 1,5 t∙ha-1 UR. Największy udział w przychodzie substancji organicznej miały obornik z produkcji własnej oraz słoma. Na stronę rozchodową bilansu główny wpływ miała struktura zasiewów i duży udział zbóż, roślin przemysłowych oraz kukurydzy, przy jednocześnie małym udziale strączkowych i motylkowatych.

Słowa kluczowe: bilans substancji organicznej, dobre praktyki rolnicze, obszary szczególnie narażone (OSN), gospodarstwa indywidualne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt4/art_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kupiec, Jerzy. "Bilans substancji organicznej w glebach wybranych gospodarstw rolnych zlokalizowanych w zlewniach wód wrażliwych." Nauka Przyr. Technol. 4.4 (2010): #49.
APA Jerzy Kupiec (2010). Bilans substancji organicznej w glebach wybranych gospodarstw rolnych zlokalizowanych w zlewniach wód wrażliwych. Nauka Przyr. Technol. 4 (4), #49
ISO 690 KUPIEC, Jerzy. Bilans substancji organicznej w glebach wybranych gospodarstw rolnych zlokalizowanych w zlewniach wód wrażliwych. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.4: #49.
Adres do korespondencji:
Jerzy Kupiec
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Piątkowska 94 C
60-649 Poznań
Poland

e-mail: jkupiec@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.05.2010