Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz
Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część III. Zawartość mikroelementów metalicznych i sodu w roślinach
Streszczenie.

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu pożywek o wzrastającym zasoleniu: I (EC 1,60 mS·cm-1), II (EC 2,50 mS·cm-1), III (EC 3,50 mS·cm-1), IV (EC 5,10 mS·cm-1) na zmiany zawartości mikroelementów w częściach nadziemnych sałaty masłowej (Lactuca sativa L.) i ocena jej tolerancji na wzrastające zasolenie. Wraz ze wzrostem zasolenia pożywki wzrastały w niej poziomy żelaza, manganu, cynku, miedzi i sodu. Poziom zasolenia pożywki wpływał istotnie na zawartość żelaza, manganu, cynku, miedzi i sodu w główkach sałaty, a ponadto na zawartość żelaza, manganu, cynku i sodu w liściach zewnętrznych. Zasolenie pożywki nie wpływało istotnie na zawartość miedzi w liściach zewnętrznych. Odmiana nie wpływała istotnie na zawartość w nich żelaza, manganu, miedzi i sodu w główkach sałaty, przy jednoczesnym wpływie na zawartość cynku. W przypadku liści zewnętrznych sałaty odmiana istotnie różnicowała zawartość żelaza, manganu i sodu. Nie stwierdzono na roślinach objawów toksyczności spowodowanych nadmiernym zasoleniem pożywki, w zakresie od 1,60 do 5,10 mS·cm-1.

Słowa kluczowe: Lactuca sativa L., mikroelementy, zawartość składników, zasolenie, tolerancja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt4/art_48.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kleiber, Tomasz, and Bartosz Markiewicz. "Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część III. Zawartość mikroelementów metalicznych i sodu w roślinach." Nauka Przyr. Technol. 4.4 (2010): #48.
APA Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz (2010). Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część III. Zawartość mikroelementów metalicznych i sodu w roślinach. Nauka Przyr. Technol. 4 (4), #48
ISO 690 KLEIBER, Tomasz, MARKIEWICZ, Bartosz. Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część III. Zawartość mikroelementów metalicznych i sodu w roślinach. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.4: #48.
Adres do korespondencji:
Tomasz Kleiber
Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: tkleiber@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.05.2010