Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz
Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część I. Zróżnicowanie składu chemicznego pożywek środowiska korzeniowego
Streszczenie.

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu stosowania pożywek o wzrastającym zasoleniu na zmiany składu chemicznego środowiska korzeniowego dwóch odmian sałaty (Lactuca sativa L.) uprawianej w wełnie mineralnej. W efekcie zatężania większości składników pokarmowych we wszystkich badanych kombinacjach stwierdzono tendencję do wzrostu zasolenia (wyrażonego jako EC) pożywek reprezentujących środowisko korzeniowe w stosunku do pożywki aplikowanej roślinom. Składnikami, których zawartość wzrastała w strefie korzeniowej, były (%): Cl (+234,1) > Ca (+63,8) > Na (+63,5) > S-SO4 (+47,3) > N-NO3 (+31,1) > Mg (+16,7) > Zn (+16,2) > Cu (+10,3) > Mn (+10,2) > N-NH4 (+2,3), a EC wzrastało o 9,4%, podczas gdy szereg obniżania zawartości był następujący (%): Fe (–48,5) > P (–10,5) > K (–7,5).

Słowa kluczowe: Lactuca sativa L., pożywka, strefa korzeniowa, zasolenie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt4/art_46.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kleiber, Tomasz, and Bartosz Markiewicz. "Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część I. Zróżnicowanie składu chemicznego pożywek środowiska korzeniowego." Nauka Przyr. Technol. 4.4 (2010): #46.
APA Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz (2010). Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część I. Zróżnicowanie składu chemicznego pożywek środowiska korzeniowego. Nauka Przyr. Technol. 4 (4), #46
ISO 690 KLEIBER, Tomasz, MARKIEWICZ, Bartosz. Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część I. Zróżnicowanie składu chemicznego pożywek środowiska korzeniowego. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.4: #46.
Adres do korespondencji:
Tomasz Kleiber
Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: tkleiber@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.05.2010