Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Kleiber, Anita Schroeter-Zakrzewska
Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część III. Stan odżywienia roślin mikroelementami metalicznymi i sodem
Streszczenie.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu stosowania regulatorów wzrostu na zawartość mikroelementów metalicznych: żelaza, manganu, cynku i miedzi oraz sodu w liściach pelargonii uprawianej w podłożu torfowym. Zastosowano chloromekwat zawarty w preparacie Cycocel 750 SL w stężeniu 1125 mg·dm-3 oraz metkonazol zawarty w preparacie Caramba 60 SL w stężeniach:u 600 i 900 mg·dm-3. Stwierdzono istotny wpływ stosowania retardantów na średnią zawartość miedzi w liściach roślin (4,60-8,80 mg·kg-1 s.m. liści). Reakcja w przypadku zawartości żelaza była uzależniona od stosowanego preparatu (275,5-407,4 mg). Wpływu takiego nie wykazano w przypadku zawartości sodu (0,53-0,82%) i cynku (16,5-36,8 mg) – poza preparatem Caramba 0,15% – oraz manganu (148,5-217,8 mg) w liściach. Opryskiwanie roślin retardantami zwiększało zawartość miedzi zarówno w liściach górnych, jak i dolnych, z kolei w przypadku żelaza zwiększało zawartość tego składnika tylko w liściach górnych, zmniejszając ją jednocześnie w liściach dolnych. W przypadku sodu i manganu stwierdzono tendencje przeciwne.

Słowa kluczowe: pelargonia, regulatory wzrostu, liście, zawartość składników, mikroelementy, sód
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt4/art_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kleiber, Tomasz, and Anita Schroeter-Zakrzewska. "Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część III. Stan odżywienia roślin mikroelementami metalicznymi i sodem." Nauka Przyr. Technol. 4.4 (2010): #45.
APA Tomasz Kleiber, Anita Schroeter-Zakrzewska (2010). Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część III. Stan odżywienia roślin mikroelementami metalicznymi i sodem. Nauka Przyr. Technol. 4 (4), #45
ISO 690 KLEIBER, Tomasz, SCHROETER-ZAKRZEWSKA, Anita. Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część III. Stan odżywienia roślin mikroelementami metalicznymi i sodem. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.4: #45.
Adres do korespondencji:
Tomasz Kleiber
Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: tkleiber@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.05.2010