Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hanna Sulewska, Grażyna Szymańska, Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Aleksandra Szołkowska
Wielocechowa ocena odmian owsa hodowli DANKO
Streszczenie.

Doświadczenia z plonowaniem 12 odmian owsa hodowli DANKO przeprowadzono w latach 2006-2007 na polach Stacji Doświadczalnej Swadzim należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Średnie plony ziarna porównywanych odmian wynosiły od 26,1 dt/ha (‘CHD 3416/02’, (7) (owies nagoziarnisty) do 51,7 dt/ha (‘CHD 1996/01’, (9) (owies oplewiony żółty). Odmiany owsa nagoziarnistego ‘CHD 3249/02’ (6) i ‘CHD 3416/02’ (7) istotnie odbiegały pod względem plonowania od form oplewionych, osiągając 67% i 57% średniego plonu badanych odmian oraz 64% i 55% plonu odmiany wzorcowej ‘Bohun’. Szczególnie wartościowymi genotypami, charakteryzującymi się dużym plonem ziarna przy jednocześnie niewielkim udziale łuski, okazały się brązowoziarnisty ‘CHD 3047/03’ (4) oraz dwie odmiany żółtoziarniste: ‘CHD 1996/01’ (9) i ‘CHD 1642/02’ (10). Odmiany te są szczególnie predestynowane do wykorzystania pastewnego. Z kolei do odmian charakteryzujących się dużymi plonami przy jednocześnie większej niż przeciętna zawartości białka zaliczono, obok odmiany wzorcowej ‘Bohun’ (11), odmiany żółtoziarniste ‘CHD 1996/01’ (9) i ‘CHD 1642/02’ (10). Odmiany te można polecać do wykorzystania na cele spożywcze i na paszę. Odmianami wyróżniającymi się dużymi plonami przy jednocześnie zwiększonej zawartości tłuszczu w ziarnie były: brązowoziarnista ‘CHD 3047/03’ (4) oraz żółtoziarniste ‘CHD 1642/02’ (10) i ‘Bohun’ (11). Odmiany te można polecać na cele zarówno paszowe, jak i energetyczne.

Słowa kluczowe: owies, odmiany, plon, skład chemiczny, LAI, SPAD, komponenty plonu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt3/art_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sulewska, Hanna, et al. "Wielocechowa ocena odmian owsa hodowli DANKO." Nauka Przyr. Technol. 4.3 (2010): #37.
APA Hanna Sulewska, Grażyna Szymańska, Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Aleksandra Szołkowska (2010). Wielocechowa ocena odmian owsa hodowli DANKO. Nauka Przyr. Technol. 4 (3), #37
ISO 690 SULEWSKA, Hanna, et al. Wielocechowa ocena odmian owsa hodowli DANKO. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.3: #37.
Adres do korespondencji:
Hanna Sulewska
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań
Poland
e-mail: sulewska@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.03.2010