Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Magdalena Szymura, Sylwia Grzywniak, Karol Wolski, Tomasz H. Szymura, Agnieszka Dradrach
Ocena wartości użytkowej wybranych gatunków traw ozdobnych w warunkach Dolnego Śląska
Streszczenie.

Trawy ozdobne są częstym elementem projektu ogrodu, parku oraz zieleni miejskiej, jednak możliwości ich wykorzystania zależą głównie od odporności na warunki środowiska. Prezentowana praca jest oceną wartości wizualnej i użytkowej wybranych 10 taksonów traw ozdobnych (Leymus arenarius (L.) Hochst., Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., Spodiopogon sibiricus Trin, Panicum virgatum F. Muell., Miscanthus sinensis (Thunb.) Andersson, Phalaris arundinacea L. ‘Picta’, Leymus arenarius (L.) Hochst. ‘Glaucus’, Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack. ‘Robustus’, Spartina pectinata Link. ‘Aureomarginata’, Sasa veitchii (Carr.) Rehder.) do zastosowania na terenach zieleni na obszarze południowo-zachodniej Polski. Ocenie bonitacyjnej podlegały następujące cechy traw ozdobnych: typ wzrostu, przezimowanie, aspekt ogólny, zadarnienie, kolor, zdrowotność. Za pomocą biometrii określono wysokość części wegetatywnych i generatywnych roślin. Opisano także zdolność krzewienia poprzez określenie liczby pędów wyrosłych z jednej rośliny. Analizowano również zdolność rozmnażania generatywnego poprzez określenie energii i siły kiełkowania nasion. Wyniki wskazują na długi okres atrakcyjności wizualnej analizowanych gatunków – od wczesnej wiosny (maj) do późnej jesieni, a wiele z nich zachowuje wartości estetyczne także zimą. Opisywane taksony charakteryzowały się dobrą zdrowotnością oraz przezimowaniem. Różnorodny typ wzrostu, pokrój, zabarwienie liści oraz różnorodna postać kwiatostanów pozwalają na zastosowanie tych roślin na terenach zieleni.

Słowa kluczowe: trawy ozdobne, wartość estetyczna, tereny zieleni
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt3/art_36.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szymura, Magdalena, et al. "Ocena wartości użytkowej wybranych gatunków traw ozdobnych w warunkach Dolnego Śląska." Nauka Przyr. Technol. 4.3 (2010): #36.
APA Magdalena Szymura, Sylwia Grzywniak, Karol Wolski, Tomasz H. Szymura, Agnieszka Dradrach (2010). Ocena wartości użytkowej wybranych gatunków traw ozdobnych w warunkach Dolnego Śląska. Nauka Przyr. Technol. 4 (3), #36
ISO 690 SZYMURA, Magdalena, et al. Ocena wartości użytkowej wybranych gatunków traw ozdobnych w warunkach Dolnego Śląska. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.3: #36.
Adres do korespondencji:
Magdalena Szymura
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A
50-363 Wrocław
Poland
e-mail: Magdalena.Szymura@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 11.03.2010