Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bożena Łukasik, Agnieszka Targońska
Park pałacowy w Radojewie – próba odnalezienia w kompozycji ogrodowej charakterystycznych cech twórczości P.J. Lennégo
Streszczenie.

Celem niniejszego opracowania było ustalenie podobieństw oraz różnic w kształtowaniu kompozycji parku w Radojewie oraz innych założeń ogrodowych autorstwa Petera Josepha Lennégo. Na podstawie analizy kilkudziesięciu projektów tego znanego architekta krajobrazu ustalono schematy i powtarzalne rozwiązania pojawiające się w jego pracach, a następnie porównano cechy kompozycyjne i strukturalne parku w Radojewie z otrzymanymi wynikami. Na podstawie przeprowadzonych badań nie można z całą pewnością stwierdzić, że projektantem parku w Radojewie jest P.J. Lenné, można jednak wskazać cechy kompozycyjne wykazujące duże podobieństwo do rozwiązań stosowanych przez tego architekta krajobrazu

Słowa kluczowe: Peter Joseph Lenné, park krajobrazowy, Radojewo, ogród zabytkowy, rewaloryzacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt3/art_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łukasik, Bożena, and Agnieszka Targońska. "Park pałacowy w Radojewie – próba odnalezienia w kompozycji ogrodowej charakterystycznych cech twórczości P.J. Lennégo." Nauka Przyr. Technol. 4.3 (2010): #35.
APA Bożena Łukasik, Agnieszka Targońska (2010). Park pałacowy w Radojewie – próba odnalezienia w kompozycji ogrodowej charakterystycznych cech twórczości P.J. Lennégo. Nauka Przyr. Technol. 4 (3), #35
ISO 690 ŁUKASIK, Bożena, TARGOńSKA, Agnieszka. Park pałacowy w Radojewie – próba odnalezienia w kompozycji ogrodowej charakterystycznych cech twórczości P.J. Lennégo. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.3: #35.
Adres do korespondencji:
Bożena Łukasik
Katedra Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: ktzstep@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 11.03.2010