Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Ryszard Skrzypek, Aleksandra Marszał
Wpływ wybranych czynników na masę ciała oraz ocenę budowy krów rasy limousine
Streszczenie.

Celem pracy było zbadanie wpływu pochodzenia, wieku i sezonu na masę ciała i cechy budowy krów rasy limousine przy pierwszym wycieleniu. Stwierdzono wysoce istotną zależność między pochodzeniem krów a ich wyglądem ogólnym (konstytucja, typ) oraz istotną między krajem zakupu zwierząt a masą ich ciała. Najkorzystniejszymi wynikami charakteryzowały się krowy pochodzące z Czech. Wykazano wpływ sezonu wycielenia na: masę ciała, wysokość w krzyżu, sumaryczną liczbę punktów w ocenie cech budowy w skali 100 pkt. Wartościowszymi rezultatami analizowanych cech charakteryzowały się zwierzęta, które cieliły się w sezonie wiosenno-letnim, najprawdopodobniej było to uwarunkowane lepszym wykorzystaniem pastwiska w tym okresie. Stwierdzono, że wiek przy pierwszym wycieleniu wpływa wysoce istotnie na masę ciała oraz ocenę: wyglądu ogólnego (konstytucja, typ), nóg i chodu oraz istotnie na: partię przodu (głębokość, szerokość), tułowia (grzbiet, lędźwie, brzuch) oraz zadu (krzyż, miednica, kształt). Jednak uzyskane wyniki badań własnych sugerują, że najistotniejszym czynnikiem decydującym o terminie krycia jałówek rasy limousine jest ich masa ciała, a nie wiek.

Słowa kluczowe: bydło limousine, masa ciała, ocena budowy
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt3/art_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pytlewski, Jarosław, et al. "The effect of selected factors on body weight and body conformation scoring in limousine cows." Nauka Przyr. Technol. 4.3 (2010): #33.
APA Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Ryszard Skrzypek, Aleksandra Marszał (2010). The effect of selected factors on body weight and body conformation scoring in limousine cows. Nauka Przyr. Technol. 4 (3), #33
ISO 690 PYTLEWSKI, Jarosław, et al. The effect of selected factors on body weight and body conformation scoring in limousine cows. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.3: #33.
Adres do korespondencji:
Jarosław Pytlewski
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 A
60-625 Poznań
Poland
e-mail: jarekpyt@jay.up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 5.03.2010