Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Wojciech Andrzejewski, Jan Mazurkiewicz, Antoni Przybył, Janusz Golski
Pokarm szczupaka w rzece i stawie karpiowym
Streszczenie.

 

W pracy poddano analizie 202 przewody pokarmowe szczupaków pochodzących z dwóch różnych biotopów: rzeki i stawu karpiowego. Zarówno w rzece, jak i w stawie pod względem ilościowym w pokarmie szczupaka dominowały płoć i okoń. Pod względem masy ofiar u szczupaków z rzeki dominował karaś srebrzysty (57,9%), a u szczupaków ze stawu – okoń (53,9%). Wagowy współczynnik zróżnicowania pokarmu między badanymi środowiskami różnił się nieznacznie, podobnie jak w przypadku wskaźnika wypełnienia przewodu pokarmowego. Znacząca różnica wystąpiła w wartościach współczynnika zróżnicowania pokarmu pod względem ilościowym, który u szczupaków z rzeki wyniósł 4,24, a u szczupaków ze stawu – 2,24. Badania potwierdziły, że bez względu na biotop, w którym występuje szczupak, dominantami w jego pokarmie są płoć i okoń. Warunki pokarmowe mają istotny wpływ na ilościowy współczynnik zróżnicowania pokarmu.

Słowa kluczowe: szczupak, Esox lucius L., pokarm, rzeka, staw karpiowy
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt3/art_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Andrzejewski, Wojciech, et al. "Pike’s food from a river and a carp pond." Nauka Przyr. Technol. 4.3 (2010): #29.
APA Wojciech Andrzejewski, Jan Mazurkiewicz, Antoni Przybył, Janusz Golski (2010). Pike’s food from a river and a carp pond. Nauka Przyr. Technol. 4 (3), #29
ISO 690 ANDRZEJEWSKI, Wojciech, et al. Pike’s food from a river and a carp pond. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.3: #29.
Adres do korespondencji:
Wojciech Andrzejewski
Instytut Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: wojtek@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 5.03.2010