Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Wolna-Maruwka, Monika Piotrowska, Paweł Niżewski
Zmiany liczebności grzybów pleśniowych oraz aktywności proteolitycznej osadu ściekowego kompostowanego w warunkach kontrolowanych
Streszczenie.

W pracy przedstawiono charakterystykę mikrobiologiczną osadu ściekowego kompostowanego w warunkach kontrolowanych wraz z bioodpadami (słoma, trociny, kora). Przeprowadzono doświadczenie, w którym wymieszano materiał w odpowiednim stosunku wagowym, a następnie umieszczono w komorach bioreaktora o stałym przepływie powietrza. Przeprowadzony proces kompostowania miał na celu określenie dynamiki rozwoju grzybów (pleśni) mezofilnych i termofilnych oraz aktywności proteolitycznej osadu ściekowego kompostowanego z różnymi dodatkami w bioreaktorze. Próbki kompostów do analizy laboratoryjnej pobierano w odniesieniu do wartości temperatury w bioodpadach. Analizy mikrobiologiczne przeprowadzano na wybiórczym podłożu, metodą płytkową, aktywność proteolityczną zaś oznaczano metodą spektrofotometryczną. Stwierdzono, iż skład mieszanki kompostowej nie wpływał znacząco na liczebność ani grzybów mezofilnych, ani termofilnych, miał zaś wpływ na poziom aktywności proteazy w kompostach. Ustalono również występowanie zależności pomiędzy zmniejszaniem liczebności grzybów mezofilnych a wzrostem temperatury i pH kompostów. Powyższego zjawiska nie odnotowano w przypadku grzybów termofilnych.

Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, aktywność proteolityczna, osad ściekowy, bioodpady, kompost, bioreaktor
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt1/art_6.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wolna-Maruwka, Agnieszka, et al. "Zmiany liczebności grzybów pleśniowych oraz aktywności proteolitycznej osadu ściekowego kompostowanego w warunkach kontrolowanych." Nauka Przyr. Technol. 4.1 (2010): #6.
APA Agnieszka Wolna-Maruwka, Monika Piotrowska, Paweł Niżewski (2010). Zmiany liczebności grzybów pleśniowych oraz aktywności proteolitycznej osadu ściekowego kompostowanego w warunkach kontrolowanych. Nauka Przyr. Technol. 4 (1), #6
ISO 690 WOLNA-MARUWKA, Agnieszka, PIOTROWSKA, Monika, NIżEWSKI, Paweł. Zmiany liczebności grzybów pleśniowych oraz aktywności proteolitycznej osadu ściekowego kompostowanego w warunkach kontrolowanych. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.1: #6.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Wolna-Maruwka
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Polandamaruwka@interia.pl
e-mail: amaruwka@interia.pl
Zaakceptowano do druku: 29.11.2009