Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak, Anna Weber, Piotr Szulc
Plonowanie i długość okresu wegetacji kilku odmian kukurydzy cukrowej w zależności od warunków pogodowych
Streszczenie.

Celem pracy było określenie wpływu temperatury oraz opadów atmosferycznych na kształtowanie się plonu ośmiu odmian kukurydzy cukrowej. Doświadczenie przeprowadzono w Swadzimiu w latach 1998-2005. Określono wielkość plonu oraz długość okresu wegetacji. W ocenie wykorzystano miesięczne średnie temperatur, sumy opadów atmosferycznych oraz obliczony na ich podstawie współczynnik hydrotermiczny K Sielianinowa. Wykazano, że warunki pogodowe miały istotny wpływ na kształtowanie się plonu oraz długość okresu wegetacji badanych odmian kukurydzy cukrowej.

Słowa kluczowe: kukurydza cukrowa, odmiany, opady atmosferyczne, temperatura, plon, okres wegetacji
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt1/art_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Waligóra, Hubert, et al. "Plonowanie i długość okresu wegetacji kilku odmian kukurydzy cukrowej w zależności od warunków pogodowych." Nauka Przyr. Technol. 4.1 (2010): #5.
APA Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak, Anna Weber, Piotr Szulc (2010). Plonowanie i długość okresu wegetacji kilku odmian kukurydzy cukrowej w zależności od warunków pogodowych. Nauka Przyr. Technol. 4 (1), #5
ISO 690 WALIGóRA, Hubert, et al. Plonowanie i długość okresu wegetacji kilku odmian kukurydzy cukrowej w zależności od warunków pogodowych. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.1: #5.
Adres do korespondencji:
Hubert Waligóra
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań
Poland
e-mail: hubertw@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.11.2009