Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak
Porównanie wzrostu wybranych siewek podkładek dla brzoskwini i śliwy
Streszczenie.

Doświadczenie przeprowadzono w latach 2006-2008. W produkcji szkółkarskiej porównano wzrost siewek czterech podkładek dla brzoskwini: ‘Minnesota’, ‘Hui-Hun-Tao’, ‘Syberian C’ i ‘Rakoniewickiej’ i trzech podkładek dla śliwy: wisienki kosmatej, Węgierki Wangenheima i ałyczy. Zaobserwowano silny wzrost podkładek: ‘Rakoniewickiej’, ‘Hui-Hun-Tao’ i ałyczy. Średnio silny wzrost wykazała reszta rozpatrywanych podkładek. Dobrze ukorzenionymi podkładkami były wszystkie podkładki z wyjątkiem ‘Syberian C’ i ałyczy. Siewki ‘Syberian C’ miały gorszą zgodność z normą w porównaniu z pozostałymi rozpatrywanymi podkładkami.

Słowa kluczowe: siewki podkładek, brzoskwinia, śliwa, wzrost
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt1/art_2.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Świerczyński, Sławomir, and Aleksander Stachowiak. "Comparison of the growth of selected seedlings of rootstocks for peach and plum." Nauka Przyr. Technol. 4.1 (2010): #2.
APA Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak (2010). Comparison of the growth of selected seedlings of rootstocks for peach and plum. Nauka Przyr. Technol. 4 (1), #2
ISO 690 ŚWIERCZYńSKI, Sławomir, STACHOWIAK, Aleksander. Comparison of the growth of selected seedlings of rootstocks for peach and plum. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.1: #2.
Adres do korespondencji:
Sławomir Świerczyński
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szamotulska 28
Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Poland
e-mail: kdis@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 2.10.2009