Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Beata Janowska
Wpływ kondycjonowania na trwałość liści obrazków włoskich (Arum italicum Mill.) przechowywanych w niskiej temperaturze
Streszczenie.

Liście obrazków włoskich (Arum italicum Mill.) kondycjonowano i przechowywano. Kondycjonowanie, w wodnych roztworach kwasu giberelinowego o stężeniu 100 mg/dm3, trwało 12 h. Do kondycjonowania wykorzystano Gibrescol 10 MG zawierający 10% kwasu giberelinowego (GA3). Następnie umieszczano liście w destylowanej wodzie i przenoszono do chłodni o temperaturze +5°C i wilgotności względnej 90%. Kontrolę stanowiły liście umieszczone w wodzie destylowanej w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie 18-20°C. Odczyn roztworów był lekko kwaśny (pH około 5,0). Kondycjonowanie nieprzechowywanych liści obrazków włoskich w kwasie giberelinowym o stężeniu 100 mg/dm3 wydłużyło ich pozbiorczą trwałość
o tydzień. Przechowywanie liści kondycjonowanych i niekondycjonowanych bez utraty walorów ozdobnych było możliwe przez jeden tydzień. Dwutygodniowe przechowywanie liści w chłodni było możliwe tylko po wcześniejszym kondycjonowaniu ich w kwasie giberelinowym. Kondycjonowanie liści w kwasie giberelinowym hamowało degradację chlorofilu, dzięki czemu wzrastał indeks zazielenienia.

Słowa kluczowe: Arum italicum, trwałość, kwas giberelinowy, przechowywanie
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt1/art_12.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Janowska, Beata. "Effect of conditioning on the longevity of leaves of the Italian arum (Arum italicum Mill.) kept at a low temperature." Nauka Przyr. Technol. 4.1 (2010): #12.
APA Beata Janowska (2010). Effect of conditioning on the longevity of leaves of the Italian arum (Arum italicum Mill.) kept at a low temperature. Nauka Przyr. Technol. 4 (1), #12
ISO 690 JANOWSKA, Beata. Effect of conditioning on the longevity of leaves of the Italian arum (Arum italicum Mill.) kept at a low temperature. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.1: #12.
Adres do korespondencji:
Beata Janowska
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: beataj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.01.2010