Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mieczysław Grzelak, Bogusława Waliszewska, Agnieszka Speak-Dźwigała
Wartość energetyczna peletu z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych
Streszczenie.

Badania dotyczyły wykorzystania peletu z siana jako paliwa dla elektrowni i kotłowni małej mocy. Surowcem była biomasa z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych, w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim (woj. wielkopolskie). Wartość opałowa i ciepło spalania wynika ze składu elementarnego biomasy. Z kolei jej wartość jest wynikiem wielu czynników: składu florystycznego, terminu koszenia, warunków atmosferycznych, w jakich następuje zbiór, i technologii zbioru. We wrześniu 2008 roku zlecono Instytutowi Chemicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzenie analizy granulatu, zgodnie z procedurą przewidzianą normą PN-81/G-04513.

Słowa kluczowe: biomasa, ciepło spalania, wartość energetyczne, łąki ekstensywne, pelet z traw
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt1/art_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grzelak, Mieczysław, et al. "Wartość energetyczna peletu z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych." Nauka Przyr. Technol. 4.1 (2010): #11.
APA Mieczysław Grzelak, Bogusława Waliszewska, Agnieszka Speak-Dźwigała (2010). Wartość energetyczna peletu z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych. Nauka Przyr. Technol. 4 (1), #11
ISO 690 GRZELAK, Mieczysław, WALISZEWSKA, Bogusława, SPEAK-DźWIGAłA, Agnieszka. Wartość energetyczna peletu z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.1: #11.
Adres do korespondencji:
Mieczysław Grzelak
Katedra Łąkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
Poland
e-mail: grzelak@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 17.12.2009