Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Beata Janowska, Tomasz Trelka
Wpływ preparatów z grupy chrysal i benzyloadeniny na pozbiorczą trwałość pędów dziurawca kielichowatego (Hypericum calycinum L.)
Streszczenie.

Kondycjonowanie pędów dziurawca kielichowatego w roztworach Chrysal RVB i Chrysal Clear RVB i umieszczenie ich następnie w wodzie wydłużyło ich pozbiorczą trwałość średnio o 17,3 i 16,4 dnia. Benzyloadenina o stężeniu 50 i 100 mg/dm3 zmniejszyła pozbiorczą trwałość dziurawca kielichowatego. Chrysal RVB i Chrysal Clear RVB spowodowały uzyskanie wyższego indeksu zazielenienia liści.

Słowa kluczowe: trwałość pozbiorcza, pożywki, zieleń cięta, indeks zazielenienia liści
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt1/art_8.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Janowska, Beata, and Tomasz Trelka. "Effect of preparations from the Chrysal series and benzyladenine on the postharvest longevity of shoots of the St. John’s wort (Hypericum calycinum L.)." Nauka Przyr. Technol. 4.1 (2010): #8.
APA Beata Janowska, Tomasz Trelka (2010). Effect of preparations from the Chrysal series and benzyladenine on the postharvest longevity of shoots of the St. John’s wort (Hypericum calycinum L.). Nauka Przyr. Technol. 4 (1), #8
ISO 690 JANOWSKA, Beata, TRELKA, Tomasz. Effect of preparations from the Chrysal series and benzyladenine on the postharvest longevity of shoots of the St. John’s wort (Hypericum calycinum L.). Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.1: #8.
Adres do korespondencji:
Beata Janowska
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: beataj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 14.12.2009