Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Ryszard Skrzypek
Zależności między użytkowością mleczną krów w pierwszej laktacji a ich długowiecznością
Streszczenie.

Celem pracy było zbadanie zależności między produkcyjnością mleczną krów w pierwszej laktacji a długością ich życia i użytkowością życiową. Badania przeprowadzono w stadzie krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej zlokalizowanym w Wielkopolsce. Analizą objęto krowy wybrakowane (868 szt.) w latach 2002-2007. Krowy utrzymywano w dwóch oborach systemem wolnostanowiskowym boksowym z legowiskami ścielonymi słomą. Dawki pokarmowe układano z wykorzystaniem programu INRA. Krowy wybrakowane scharakteryzowano na podstawie następujących parametrów: długość życia, użytkowanie, liczba dni doju, wiek pierwszego wycielenia, wydajność życiowa, wydajność życiowa w przeliczeniu na dzień życia, użytkowania i doju. Produkcyjność życiową krów wyrażono w kilogramach: mleka, mleka w przeliczeniu na FCM, tłuszczu i białka. W badaniach analizowano długość życia, użytkowania, doju oraz użytkowość mleczną życiową krów i w przeliczeniu na dzień życia, użytkowania i doju w zależności od uzyskanej wydajności mleka w pierwszej laktacji pełnej wyrażonej w kilogramach mleka FCM. Największą długością życia, użytkowania i doju charakteryzowały się krowy o najmniejszej wydajności mleka w pierwszej laktacji. Krowy o zróżnicowanej wydajności mlecznej w pierwszej laktacji nie różniły się między sobą istotnie pod względem statystycznym produkcyjnością życiową wyrażoną w kilogramach: mleka, tłuszczu, białka i mleka FCM. Wydajność mleka, tłuszczu, białka i mleka FCM u krów w przeliczeniu na dzień życia, użytkowania i doju rosła w miarę wzrostu produkcji mleka w pierwszej laktacji.

Słowa kluczowe: bydło, pierwsza laktacja, wydajność mleka, długowieczność
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt1/art_7.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pytlewski, Jarosław, et al. "Relationships between milking performance of cows in the first lactation and their longevity." Nauka Przyr. Technol. 4.1 (2010): #7.
APA Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Ryszard Skrzypek (2010). Relationships between milking performance of cows in the first lactation and their longevity. Nauka Przyr. Technol. 4 (1), #7
ISO 690 PYTLEWSKI, Jarosław, ANTKOWIAK, Ireneusz, SKRZYPEK, Ryszard. Relationships between milking performance of cows in the first lactation and their longevity. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.1: #7.
Adres do korespondencji:
Jarosław Pytlewski
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 A
60-625 Poznań
Poland
e-mail: jarekpyt@jay.up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 9.12.2009