Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bartosz Markiewicz, Tomasz Kleiber
Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część II. Wzrost, rozwój, plonowanie i zawartość składników pokarmowych w częściach nadziemnych roślin
Streszczenie.

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu stosowania pożywek o wzrastającym zasoleniu (wyrażonym jako EC) na wzrost i rozwój, plonowanie oraz zawartość składników pokarmowych w częściach nadziemnych (główkach i liściach zewnętrznych) sałaty masłowej uprawianej w wełnie mineralnej z zastosowaniem hydroponiki stagnującej. Stwierdzono istotny wpływ zasolenia pożywek na średnią masę wytwarzanych główek sałaty, a także na liczbę liści wytworzonych na roślinach i intensywność zabarwienia blaszek liściowych. Nie stwierdzono z kolei wpływu tego czynnika na zawartość azotu i wapnia w główkach sałaty, w przeciwieństwie do zawartości fosforu, potasu i magnezu. Poziom zasolenia nie różnicował istotnie zawartości azotu w liściach zewnętrznych – wpływał z kolei istotnie na zawartość w nich fosforu, potasu, wapnia i magnezu. Wykazano stosunkowo dużą tolerancję badanych odmian sałaty na zasolenie pożywki w zakresie od 1,60 do 5,10 mS·cm-1. Tolerancja sałaty na zasolenie może mieć znaczenie dla uprawy tego warzywa w systemach hydroponiki stagnującej.

Słowa kluczowe: Lactuca sativa L., zasolenie pożywki, tolerancja, wzrost roślin, stan odżywienia, plonowanie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt4/art_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Markiewicz, Bartosz, and Tomasz Kleiber. "Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część II. Wzrost, rozwój, plonowanie i zawartość składników pokarmowych w częściach nadziemnych roślin." Nauka Przyr. Technol. 4.4 (2010): #47.
APA Bartosz Markiewicz, Tomasz Kleiber (2010). Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część II. Wzrost, rozwój, plonowanie i zawartość składników pokarmowych w częściach nadziemnych roślin. Nauka Przyr. Technol. 4 (4), #47
ISO 690 MARKIEWICZ, Bartosz, KLEIBER, Tomasz. Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część II. Wzrost, rozwój, plonowanie i zawartość składników pokarmowych w częściach nadziemnych roślin. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.4: #47.
Adres do korespondencji:
Bartosz Markiewicz
Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: bartosz.markiewicz@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 13.05.2010