Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Kleiber, Anita Schroeter-Zakrzewska
Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część II. Stan odżywienia roślin makroelementami
Streszczenie.

Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu chloromekwatu i metkonazolu na stan odżywienia makroelementami pelargonii rabatowej ‘Aida’. Posadzone do doniczek rośliny jednorazowo potraktowano dolistnie retardantami wzrostu. Zastosowano chloromekwat zawarty w preparacie Cycocel 750 SL w stężeniu 1125 mg·dm-3 oraz metkonazol zawarty w preparacie Caramba 60 SL w stężeniach: 600 i 900 mg·dm-3. Wykazano zróżnicowany wpływ stosowania regulatorów wzrostu na zawartość składników pokarmowych w liściach pelargonii. Badane preparaty wpływały istotnie na wzrost zawartości fosforu, przy jednoczesnym zmniejszeniu zawartości potasu w liściach. Nie wykazano wpływu retardantów na zawartość wapnia, magnezu i azotu – z wyjątkiem chloromekwatu. Istotnie większą zawartością azotu, fosforu, potasu i wapnia charakteryzowały się górne liście pelargonii.

Słowa kluczowe: Pelargonium hortorum, chloromekwat, metkonazol, regulatory wzrostu, zawartość makroskładników w liściach
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt4/art_44.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kleiber, Tomasz, and Anita Schroeter-Zakrzewska. "Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część II. Stan odżywienia roślin makroelementami." Nauka Przyr. Technol. 4.4 (2010): #44.
APA Tomasz Kleiber, Anita Schroeter-Zakrzewska (2010). Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część II. Stan odżywienia roślin makroelementami. Nauka Przyr. Technol. 4 (4), #44
ISO 690 KLEIBER, Tomasz, SCHROETER-ZAKRZEWSKA, Anita. Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część II. Stan odżywienia roślin makroelementami. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.4: #44.
Adres do korespondencji:
Tomasz Kleiber
Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: tkleiber@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.05.2010