Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anita Schroeter-Zakrzewska, Tomasz Kleiber
Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część I. Wzrost i kwitnienie roślin
Streszczenie.

Celem przeprowadzonego doświadczenia była ocena wpływu chloromekwatu i metkonazolu na wzrost i kwitnienie pelargonii rabatowej ‘Aida’. Zastosowano chloromekwat zawarty w preparacie Cycocel 750 SL w stężeniu 1125 mg·dm-3 oraz metkonazol zawarty w preparacie Caramba 60 SL w stężeniach 600 i 900 mg·dm-3. Wykorzystane retardanty hamowały wzrost roślin oraz wpływały na ograniczenie długości szypuł kwiatostanowych. Rośliny traktowane chloromekwatem i metkonazolem tworzyły więcej liści i o ciemniejszym zabarwieniu.

Słowa kluczowe: Pelargonium hortorum, chloromekwat, metkonazol, retardanty wzrostu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt4/art_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Schroeter-Zakrzewska, Anita, and Tomasz Kleiber. "Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część I. Wzrost i kwitnienie roślin." Nauka Przyr. Technol. 4.4 (2010): #43.
APA Anita Schroeter-Zakrzewska, Tomasz Kleiber (2010). Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część I. Wzrost i kwitnienie roślin. Nauka Przyr. Technol. 4 (4), #43
ISO 690 SCHROETER-ZAKRZEWSKA, Anita, KLEIBER, Tomasz. Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część I. Wzrost i kwitnienie roślin. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.4: #43.
Adres do korespondencji:
Anita Schroeter-Zakrzewska
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: anitazak@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.05.2010