Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mieczysław Grzelak
Produkcja i wartość paszowa suszu z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych
Streszczenie.

Badania nad wpływem różnych czynników na wartość paszową suszu z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych, objętych programem Natura 2000, przeprowadzono w latach 2007-2008. Stwierdzono, że jakość suszu wynika z terminu koszenia, warunków atmosferycznych, w jakich następuje zbiór, technologii zbioru oraz stosowania bądź nie przepisów Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. Analiza chemiczna wykazała zawartość białka ogólnego w suszu z traw w ilości od 10,96 do 12,42% w s.m., białka strawnego – 10,17-11,53%, włókna – 25,11-32,31%, cukrów redukujących – 12,79-13,16%, a energii brutto – 3987-4437 kcal/kg.

Słowa kluczowe: wartość paszowa, łąki ekstensywne, siano, susz z traw, dolina Noteci
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt1/art_10.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grzelak, Mieczysław. "Produkcja i wartość paszowa suszu z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych." Nauka Przyr. Technol. 4.1 (2010): #10.
APA Mieczysław Grzelak (2010). Produkcja i wartość paszowa suszu z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych. Nauka Przyr. Technol. 4 (1), #10
ISO 690 GRZELAK, Mieczysław. Produkcja i wartość paszowa suszu z łąk nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.1: #10.
Adres do korespondencji:
Mieczysław Grzelak
Katedra Łąkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
Poland
e-mail: grzelak@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 17.12.2009